Obecně se zvuk šíří od mnoha různých zdrojů, ale v rodinném domě jde hlavně o činnosti člověka a domácích spotřebičů. Při posuzování konstrukcí z hlediska působení zvuku šířeného vzduchem mluvíme o takzvané vzduchové neprůzvučnosti. Hluk vznikající mechanickým působením přímo na konstrukci (zejména podlahu) se označuje jako kročejový zvuk.

Akustická pohoda

Hluk je jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí, ale bohužel často zanedbávaný. Špatný vliv na zdravotní stav má trvalý hluk s intenzitou 65--70 dB. Dlouhodobé vystavení vlivu hluku může v konečném důsledku způsobit oslabení imunity nebo vysoký tlak. Společnost Saint-Gobain a Raiffeisen stavební spořitelna provedly v roce 2015 ve spolupráci s agenturou STEM/MARK průzkum mezi českými domácnostmi. Z výsledků vyplývá, že pouze desetina respondentů je se svým bydlením spokojená, ostatním více než sedmdesáti procentům vadí nejvíce hluk. I přes velkou míru nespokojenosti se problém snaží vyřešit pouze necelých 20 % domácností. Příčinou odkládání řešení je často nedostatek peněz i neznalost nabídek řešení.

Nedupat!

Problém se zvukem šířeným konstrukcemi se týká zejména podlah. Největší vliv má skladba stropní konstrukce. U konstrukcí, které mají účinně tlumit kročejový hluk, je nutné vložit pružnou mezivrstvu. Proto se používá známý princip plovoucí podlahy, kdy je na nosnou konstrukci položena pružná vrstva, na kterou je provedena tuhá roznášecí vrstva. Podle použité roznášecí vrstvy se plovoucí podlahy dělí na lehké a těžké. Ve skladbě lehkých plovoucích podlah se jako roznášecí vrstva používají desky na bázi dřeva a další desky takzvané suché výstavby (sádrovláknité desky, sádrokartonové desky). Ve skladbě těžkých podlah se jako roznášecí vrstva používá betonová mazanina nebo lité potěry. Pro těžké plovoucí podlahy má být plošná hmotnost roznášecí vrstvy nejméně 75 kg/m².

Mezi laiky se termín plovoucí podlaha ujal pro laminátové podlahové krytiny, což není přesné. Podle způsobu položení jsou plovoucí (nejsou celoplošně pevně přichyceny k podkladu), ale označení plovoucí neurčuje materiál. Plovoucí může být i podlaha dřevěná nebo například vinylová. Tento typ podlahové krytiny může být velmi hlučný, pokud není položena s tlumicí vrstvou -- pro izolaci kročejového hluku se používá vrstvu korku, plsti nebo pěnová PE-fólie mezi podkladem a laminátovou (dřevěnou) plovoucí podlahou.

  • Text: Monika Smekalová
  • Titulní foto: Shutterstock.com

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 1/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.