Kvalitní střešní krytina musí překonat bez úhony přívaly sněhu a deště, občas odolat i kroupám, a přitom neslevit ze své mechanické odolnosti a estetické hodnoty. Důkladně si tedy promyslíme, jaká střešní krytina bude tento dennodenní boj o ochranu našeho domova podstupovat.

Zdaleka ne všechny střechy totiž snesou kompletní nabídku střešních krytin. Výběr ovlivňuje mimo jiné únosnost střešní konstrukce, sklon střechy, ale i územní regulativ.

Nejpopulárnější střešní krytinou jsou nepochybně střešní tašky, a proto nelze začít výčet střešních krytin jinak než dvěma nesmiřitelnými rivalkami na trhu - keramickými pálenými a betonovými střešními taškami.

Stoletá mladice

Keramická pálená střešní krytina patří mezi nejstarší druhy krytin vůbec. Hojně se využívala již ve starověku a princip výroby vypalováním směsi hlíny a jílů se zachoval s mnoha obměnami do dnešní doby, stejně jako typická cihlově červená barva. Barevné variace pálené krytiny vznikají úpravou líce střešní tašky takzvaným engobováním a glazováním: v prvním případě se na líc tašky nanáší jílový kal obsahující křemičité přísady a oxidy kovů, při glazování se využívají jíly s přírodními oxidy železa. Po výpalu vznikne matná až pololesklá engoba, respektive vysoce lesklá glazura. Tyto vrstvy účinně chrání před UV zářením a klimatickými vlivy a zaručují tašce mimo jiné barevnou stálost.

Mladší betonová konkurentka (první kusy začaly vznikat začátkem 20. století) se vyrábí vibrolisováním betonové směsi s malým obsahem vody v ocelových formách. Základní výrobní barvou je šedá, barevné alternativy (cihlově červená, hnědá, modrá, zelená nebo například černá barva) vznikají příměsí barevných pigmentů na bázi oxidu železa. Dostatečnou barevnou stálost betonové tašky a ochranu před povětrnostními vlivy zajišťuje akrylátový nástřik, standardně dvojitý, v současnosti častěji pětinásobný.

Společný odkaz minulosti

Nabídka jednotlivých druhů střešních tašek je u výrobců keramických i betonových tašek velmi bohatá. Společným základním modelem je bobrovka. Taška, jejíž tvar zůstává po staletí stejný, stejně tak způsob pokládky na husté či řídké laťování (takzvané šupinové nebo korunové krytí). Vyhledávaná je především při rekonstrukcích historických objektů právě pro neměnný vzhled. Případný zájemce se ovšem musí připravit na vyšší pořizovací cenu a vysokou hmotnost tašek, v případě betonové varianty se dokonce jedná o nejtěžší střešní krytinu vůbec. Pomalejší pokládku způsobenou menším rozměrem prvků (cca 170x400 mm) lze řešit zakoupením zdvojené bobrovky. Za bezpečný sklon (minimální sklon střechy zabraňující zatékání do konstrukce) je považována hranice 35°. Nelze-li tento sklon dodržet, je nutné střešní konstrukci zaizolovat.

Jsem (ne)přizpůsobivá

S výjimkou bobrovky se nabídka výrobců keramických pálených a betonových krytin výrazně liší, a to především ve struktuře výrobků. Začněme u producentů keramiky. Keramické tašky se rozlišují podle toho, zda jsou, nebo nejsou drážkované, dále podle technologie, tvaru líce, rovinnosti povrchu líce, barevnosti povrchu, způsobu krytí a podobně. Na zákazníka ale čekají v nabídce producentů dvě hlavní skupiny: tašky posuvné a neposuvné. Prvně jmenované umožňují při pokládce posun až o 60 mm, lze je tedy položit na různě od sebe vzdálené latě (cca 330 - 400 mm podle druhu tašky). Tašky jsou vybaveny drážkami pro dokonalou těsnost, metr čtvereční krytiny váží okolo 38 - 45 kilogramů a je na něj zapotřebí 10 - 15 kusů tašek podle jejich velikosti v ceně od 22 do 35 korun podle druhu povrchu.

Tašky neposuvné jsou oblíbené především při realizacích novostaveb s předem naplánovaným rozmístěním laťoví. Jednotlivé modely se liší tvarem lícu a velikostí (velkoformátové nebo maloformátové), metr čtvereční váží okolo 40 kg, výjimku tvoří pouze prejzová krytina složená z korýtek a prejzů (cca 55 kg). Ceny jsou závislé na formátu a povrchové úpravě (cca 30 - 40 korun za kus, spotřeba se pohybuje mezi 11 - 15 kusy na 1 m2).

Klasická vlna i moderní jednoduchost

Nabídka výrobců betonových tašek je menší, nicméně plně dostačující. Stavebníka láká především na velkoformátové tašky 480 x 365 mm (průměrně 7,5 ks na 1 m2), nicméně i klasický rozměr 420 x 330 mm (10 ks na 1 m2) zaručuje poměrně slušnou produktivitu práce. Váha klasické betonové tašky je 4,5 kilogramu, tedy 45 kg na 1m2, což je hodnota jen nepatrně horší než v případě keramických výrobků. Tašky se pokládají volně na latě, za bezpečný sklon je považována hodnota 16 - 20°, u některých druhů i 12° v závislosti na typu podstřeší. Naopak v případě vyššího sklonu střechy (blížícímu se k 60°) se každá třetí taška přibíjí.

Producenti keramických i betonových výrobků mají pro stavebníky připravené nepřeberné množství doplňkových prvků, jako jsou hřebenáče, rohové a poloviční tašky, sněhové lávky, větrací tašky a mnoho dalších.

Štědré jsou i záruky, pohybující se mezi 20 a 33 lety. Odhadovaná životnost tašek je okolo sta let. Výbornou pomůckou při plánování jsou podrobné návody na pokládku a především výpočtový program pro zjištění množství tašek a předběžné kalkulace ceny.

-Dům a zahrada 6/2007- Foto: http://www.profimedia.cz/