Na podzim a v zimě můžeme v zahradách a ovocných sadech často vidět stromy s nabílenou kůrou na kmenech i silnějších větvích. Bílení stromů se provádí na podzim a v zimě, většinou je potřeba ho opakovat. A nyní je nejvhodnější chvíle na to, s nátěry kmenů začít.

Nátěr vám může strom zachránit

Pro stromy je značně riziková doba koncem zimy, kdy dochází k velkým teplotním výkyvům. V noci ještě panuje mráz, zatímco přes den může slunce opírající se do kůry stromů zvýšit teplotu kmene až o několik desítek stupňů. Na to ovšem není pletivo stromů připraveno, dochází k jeho pnutí a potrhání. Tím mohou vznikat potenciálně nebezpečné mrazové trhliny či mrazové desky.

Mrazové trhliny a desky jsou vstupní branou infekce

Mrazové trhliny jsou vlastně podélné praskliny ve dřevě i kůře stromů, které vznikají v důsledku velkých teplotních rozdílů mezi dnem a nocí. Trhliny se mohou samy zahojit, ovšem jejich rizikem je, že představují vstup pro dřevokazné houby. Mrazové desky znamenají plošné poškození pletiva v kmeni stromu. Vznikají v předjaří, kdy se v kmeni aktivují pletiva, která jsou následně poškozována nočními mrazy. Mrazové desky se většinou plně projeví až v létě, kdy si majitelé stromů všimnou, že kmeny nesílí, jejich části tmavnou a jakoby se propadají dovnitř. Ve středu poškozených míst praská a odlupuje se korové pletivo a obnažuje dřevní válec. I tato místa jsou velmi náchylná k napadení destruktivními dřevokaznými houbami, které mohou způsobit až odumření stromu.

Bílý nátěr zmírňuje teplotní rozdíly

Aby zabránili neblahému působení výkyvů teplot na dřevní pletivo, sahají zahrádkáři k natírání kmenů nabílo. Bílá barva totiž lépe odráží sluneční paprsky, nabílené kmeny se tak méně přehřívají. Bílení se provádí hlavně u ovocných stromů, mladých stromků a stromů s hladkou kůrou, které teplotními výkyvy trpí nejvíc.

Co použít k nátěru

K bílení stromů se tradičně používá vápenné mléko, tedy směs vody a hašeného vápna, případně je možné koupit již připravenou nátěrovou hmotu. Ta kromě ochrany před mrazovými trhlinami také snižuje riziko výskytu hmyzích škůdců a mechů a lišejníků na kůře stromu. Samozřejmostí je, že tyto hmoty jsou biologicky odbouratelné, nenarušují životní funkce stromu a jsou bezpečné pro zvířata.

Ať již se rozhodnete pro využití vápenného mléka, nebo hotového nátěru, vhodná doba pro aplikaci je právě teď, na podzim. Během zimy je většinou potřeba nátěr jednou či dvakrát obnovit. Natírá se celý kmen včetně silnějších větví.

Alternativní ochrana stromů

Kromě nátěru můžete také zastínit jižní strany kmene například širokým prknem, kartonem či obalit strom slámou. Pozornost byste však měli věnovat již výběru odrůdy, která se hodí na dané stanoviště a do místních klimatických podmínek. Pokud již nějaká mrazová poranění na stromě vzniknou, vždy je ošetřete k tomu určenými přípravky, aby se zabránilo nákaze dřevokaznými houbami.

Zdroje: našekrásnázahrada.cz, ireceptář.cz