I banky mají svůj počátek, ale jak se stalo v současnosti nechvalným trendem i svůj zánik. Přesto však hrají v tržní ekonomice nenahraditelnou roli. Co se tedy skrývá za pojmem banka? Především akciová společnost nebo státní peněžní ústav, který přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry a který má pro tuto činnost povolení České národní banky působit jako banka. A mezi takové patří i Komerční banka a.s., která se stala jednou z největších obchodních bank jak v zemích střední, tak i východní Evropy. Ale ještě před tím ji čekal dlouhý vývoj, tak tedy pěkně od počátku. Startem se stal pro Komerční banku rok 1990, kdy vznikla v lednu vyčleněním z bývalé Státní banky československé na území České republiky. Jako první z českých bank v červnu toho samého roku rovněž začala obchodovat na Prozatímním sekundárním trhu. O měsíc později (červenec 1990) po více jak padesáti letech vydala opět jako první banka v České republice emisi dluhopisů. Objem celé emise byl 1 miliarda Kč a ta byla prakticky ihned rozprodána. Leden roku 1992 pro ní znamenal změnu právní formy ze státního peněžního ústavu na akciovou společnost. Ještě před tím, na podzim téhož roku, však stačila vydat první karty systému EuroCard/MasterCard, později ještě karty systému VISA (1996) a American Express (1998). Ale to už předbíháme. Vraťme se tedy do dubna roku 1993, kdy tato banka otevřela první zahraniční reprezentační kanceláře v Moskvě. V listopadu roku 1994 se Komerční banka stala na dlouhou dobu nejsilněji kapitálově vybavenou bankou na českém trhu, navýšení jejího základního jmění činilo 9,502 miliardy korun. Září 1995 proběhla reprezentace v Bratislavě, kde se transformovala do podoby samostatné univerzální banky - 100% dceřiné společnosti Komerční banky, která působí převážně na slovenském trhu. Poslední dceřiná společnost této banky pak vznikla v srpnu roku 1997 - Factoring KB, a.s., a to za účelem doplnění nabídky produktů a služeb FS KB tak dosáhl jedenácti. Zahájení ostrého provozu Expresní linky KB, která umožňuje klientům prostřednictvím telefonu nepřetržitý kontakt se svými účty, připadlo na září roku 1998. A s čím vstoupila Komerční banka do roku 2000? Začala úpisy nových akcií. Po jeho skončení dosáhl státní podíl v bance spravovaný FNM 60%. V současnosti komerční banka disponuje sítí více než tří stovek obchodních míst. Velikostí bilanční sumy a podílem na úvěrovém trhu zaujímá první místo na českém trhu. Svým klientům je schopná poskytnout služby v oblastech úvěrového trhu včetně poskytování hypotečních úvěrů, trhu depozit, peněžního trhu, investičního a mezinárodního bankovnictví, elektronického bankovnictví a ostatních bankovních služeb. Široké spektrum dalších služeb přitom poskytují ostatní společnosti patřící do finanční skupiny Komerční banky. Tak si může klient této banky tzv. pod jednou střechou sjednat leasingovou smlouvu, uzavřít pojištění, smlouvu o stavebním spoření či zažádat o hypoteční úvěr, a podobně. V několika posledních dnech Komerční banka rozšířila svoji nabídku služeb telefonního bankovnictví. Klienti Expresní linky KB mají tak možnost prostřednictvím telefonu nově zažádat o povolený nezajištěný debet. Během několika málo minut tak mohou získat „úvěr“ ve výši několika desítek tisíc korun. Podmínky pro získání debetu jsou odlišné podle typu běžného účtu. Majitelé B-konta a Expreskonta KB mohou zažádat o debet až ve výši 25000 korun, a to v případě, pokud mají u KB účet minimálně 12 měsíců a splňují další bankou stanovené podmínky. Majitelé A-konta KB mohou získat debet ve výši až 100000 korun, a to maximálně do šesti měsíců od založení účtu. Při schvalování debetu nevyžaduje Komerční banka žádné zajištění. Tak toto je Komerční banka, a.s..