Co vlastně znamená inteligentní dům? Je to budova, ve které jsou všechna technická zařízení ovládatelná jednotným integrovaným řídicím systémem. O tom, jak ve skutečnosti funguje, se budou moci na vlastní oči přesvědčit i zájemci ze Slovenska, neboť by v Bratislavě už za necelý rok měl stát první demonstrační dům tohoto typu. Hlavně přehled a jednoduchost Autor: archiv Společně se stoupajícími požadavky na komfort, bezpečnost a energetickou úspornost našich domovů (ale i firem nebo společenských staveb) vybavujeme svoje domy složitějšími a složitějšími technologickými zařízeními. Spolu s nimi se v domácnosti kupí množství různých ovládačů a uživatel je zahlcený kvantem různorodých informací, které by mu měly pomoct dokonale ovládat jeho životní prostředí. Ve skutečnosti mu však často dokáží život naopak zkomplikovat. Toto by inteligentní dům měl odbourat svým univerzálním řešením na racionální, jednoduché a komfortní ovládání všech technologických procesů v budově, začínajícím vytápěním nebo klimatizací a konče osvětlením a bezpečnostním systémem, z jednoho centra. Jsou jím takzvané integrované řídicí systémy. Výhodou jednotného řídicího systému není však jen jednoduché ovládání, jehož vzhled a systém je uzpůsoben podle individuálního požadavku zákazníka, ale i inteligentní koordinace jednotlivých technických zařízení – například na vytváření příjemného klima v interiéru se automaticky podílejí nejen topení a klimatizace, ale i systém rolet a žaluzií, kterými se reguluje přehřívání místností. Autor: archiv Integrované řídicí systémy, tedy technologie na zařízení inteligentní budovy, nabízí trh už řadu let. Na jejich širší využívání ve stavební praxi však chyběli na Slovensku investoři a odborně zdatní profesionálové, schopní skloubit dostupné technické prostředky do fungujícího „inteligentního“ celku. A tak s cílem přesvědčit odbornou projektantskou veřejnost i koncového zákazníka o reálnosti aplikování komplexní inteligentní technologie v obytné budově se proto společnost BaSys Czech & Slovak, s. r. o., rozhodla na Slovensku zrealizovat první demonstrační inteligentní dům. Všechny technologie v něm – topení, vzduchotechnika, osvětlovací a zabezpečovací systémy, audiovizuální prostředí domácí zábavy, PC a elektrické zařízení na ovládání vstupních bran, rolet a žaluzií atd., budou ovládané integrovaným řídicím systémem Crestron. V domě bude aplikováno několik typů koncových ovládacích prvků systému – od samostatně stojících a přenosných až po zabudované dotykové panely, které umožňují řídit dům a ovládat technologické zařízení v něm z více míst. Autor: archiv První demonstrační inteligentní dům na Slovensku vznikne rekonstrukcí rodinného domu na Matúšové ulici v Bratislavě, který postavili v 70. letech minulého století. Se stavebními pracemi se začalo v dubnu tohoto roku a investor plánuje uvedení domu do provozu a jeho představení v plné funkci začátkem března 2005. Autoři architektury demonstračního domu jsou bratislavští architekti ing. arch. Otto Grossmann a ing. arch Juraj Šimek, hlavní projektanti Architektonického ateliéru Grossmann & Šimek, návrh interiéru domu vytvořil ing. arch. Miroslav Hrbek, hlavní projektant firmy G. A. A., s. r. o., Praha. Na projekční přípravě stavby se dále podílejí renomovaní odborníci–specialisté na jednotlivá technická a technologická vybavení budovy. Programátorem řídicího systému objektu je Zoran Lažík, jediný slovenský držitel oprávnění Programátor certifikovaný společností Crestron. Cena základního systému pro ovládání topení, větrání, audio-videotechniky, rolet a žaluzií se pohybuje okolo 600.000 Sk. Po rekonstrukci má dům sloužit potřebám moderní a dynamicky žijící čtyřčlenné rodiny. -las-