Autorem knihy je přední, světově známý odborník na výrobu a použití vysokohodnotných betonů, betonů ultravysokých pevností a na zpracování druhotných průmyslových surovin v betonu. Přednáší na Univerzitě v Sherbrookee v Kanadě. Kniha se zabývá vývojem a historií vysokohodnotných betonů, superplastifikátorů, použití křemičitých úletů. Věnuje pozornost novým terminologickým pojmům. Zabývá se výběrem surovin, metodami navrhování a výrobou vysokohodnotných betonů, přípravou a průběhem betonáže, dopravou, ukládáním a kontrolou VHB, jeho ošetřováním s cílem snížit smrštění, mechanickými vlastnostmi a trvanlivostí. Závěrečné kapitoly jsou věnovány budoucnosti VHB, zejména betonům ultravysokých pevností. Kniha je rozdělena do 20 kapitol, obsahuje řadu tabulek, rovnic a více jak 200 vyobrazení. Vedle teoretických závěrů a odůvodnění uvádí celou řadu příkladů staveb z různých zemí, popis průběhu výstavby, provádění zkoušek, ekonomické porovnání. O knize: Vysokohodnotný beton: Pierre-Claude Aitcin, český překlad Vlastimil Bílek, Josef Krátký, Ivan Smolík Formát B5, váz., str. 320, první české vydání. Pro ČKAIT a Českou betonářskou společnost v edici Betonové stavitelství vydalo Informační centrum ČKAIT, 6/2005., cena 360 Kč Více informací: Informační centrum ČKAIT, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 www.ckait.cz