Cílem publikace Beton v architektuře, která vyšla ve formě samostatné přílohy časopisu BETON TKS v roce 2005, je upozornit odbornou i laickou veřejnost na široké možnosti uplatnění betonu v architektonické tvorbě. Beton v konstrukci monolitické, prefabrikované, železobetonové či předpjaté je materiálem s jistou dávkou přírodní nahodilosti uchovávající si v jádru záznam procesu svého vzniku. V době již téměř historické i zcela nedávné bylo navrženo a postaveno mnoho staveb, kde beton hraje významnou roli a které stojí za pozornost. Některé z nich autoři vybrali podle vlastních subjektivních kritérií. Beton je pro ně významný nejen jako konstrukční materiál - v různém rozsahu využívají i jeho estetický potenciál. Všechny jsou určitým způsobem jedinečné, v jejich návrhu i realizaci se odrážejí estetické normy architekta, technický pokrok inženýrů a technologů a vyjadřují představy, úvahy, diskuze a přístupy zúčastněných k naplnění potřeb a požadavků stavebníka. Jeho spokojenost i případné uznání veřejnosti jsou úměrné míře vzájemného pochopení všech účastníků procesu realizace stavby. Z obsahu mimořádné přílohy: - Z HISTORIE UŽITÍ BETONU - GALERIE–VÝŠKOVÉ STAVBY - O VÝRAZU BETONU (P O P R V É) - GALERIE–ARCHITEKTONICKÉ PRVKY - O VÝRAZU BETONU (P O D R U H É) - NÁVRH, PEVNOST, TVAR, TEXTURA A BARVA - GALERIE – SAKRÁLNÍ STAVBY - TECHNOLOGIE ARCHITEKTONICKÉHO BETONU - GALERIE – KULTURNÍ OBJEKTY - SMUTEČNÍ SÍŇ V TURNOVĚ - ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM V OLOMOUCI - GALERIE – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY - MUZO CENTRUM - GALERIE – BYTOVÉ DOMY - DŮM SE SMÍŠENOU FUNKCÍ - VILA V BEROUNĚ - GALERIE – VÝROBNÍ A SPORTOVNÍ STAVBY - GOLF KLUB ČERTOVO BŘEMENO - GALERIE – DOPRAVNÍ STAVBY - ARCHITEKTURA MOSTŮ Zdroj: časopis BETON TKS 3/2005.