Vyšla publikace Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro dokumentaci projektu a pro související výkony ve výstavbě.

Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro dokumentaci projektu a pro související výkony ve výstavbě (VOP/VZS DOK) plní funkci doporučených smluvních (konzultačních) pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku. VOP/VZS DOK respektují znění právních předpisů (stavebního zákona, obchodního zákoníku a dalších), praxi výstavby v ČR a obchodní zvyklosti evropského a světového stavebního trhu. Obsahují vysvětlení základních pojmů v oblasti smluvních vztahů (smluv o dílo) při zadání a zpracování dokumentace projektu, včetně dokumentace (studií) v předinvestiční fázi projektu; obsahují ustanovení k výchozím podkladům smluvních ujednání, k době plnění a k součinnosti smluvních stran, k cenám a platebním podmínkám, k zárukám za kvalitu, k řešení rizik, ke změnovým řízením aj. V příloze je připojen přehled o managementu projektu, o autorském dozoru, vybraná kogentní a dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku vztahující se k VOP, přehled souvisejících právních předpisů. Druhá část VOP/VZS DOK obsahuje vzory smluv o dílo na zhotovení dokumentace předinvestiční fáze projektu, dokumentace souborného řešení projektu, dokumentace pro realizaci projektu investorským způsobem výstavby.

O knize:

Kolektiv autorů: Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro dokumentaci projektu a pro související výkony ve výstavbě.Form. A 4, str. 92, brož., vydalo IC ČKAIT, Praha 2005, cena 220 Kč

Zdroj: ČKAIT