Příručka podrobně informuje o současném stavu katastru nemovitostí České republiky, zejména reaguje na nejnovější legislativní změny a přináší poznatky z bohaté praxe katastrálních úřadů v oblasti evidování právních vztahů k nemovitostem. V knize je popsána soustava katastrálních úřadů s územní působností v rozsahu krajů a katastrálních pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována dálkovému přístupu k údajům katastru nemovitostí prostřednictvím internetu, včetně nejnovějších opatření o bezúplatném přístupu k jeho vybraným údajům. Tradičně jsou v příručce uvedeny informace, co je předmětem a obsahem katastru nemovitostí, jakými pravidly se řídí jeho vedení atd. Nechybějí ani informace o vyhotovování geometrických plánů, o vytyčování a stabilizaci hranic pozemků a řada příkladů a praktických ukázek. Na závěr publikace jsou uvedena úplná znění všech právních předpisů katastru nemovitostí a rovněž úplný adresář zeměměřických a katastrálních orgánů. Posláním titulu je přispět k souborné a pohotové orientaci všech, kteří potřebují údaje katastru nemovitostí pro řešení právních vztahů k nemovitostem či k ulehčení jejich styku s katastrálními úřady. Ing. BOHUMIL KUBA, Ing. KVĚTA OLIVOVÁ: Katastr nemovitostí České republiky. Vydalo nakladatelství LINDE Praha v roce 2005, deváté aktualizované vydání podle právního stavu k 1. 5. 2005. Cena výtisku je 586 Kč včetně DPH. Zdroj: iHNed.cz