Aktuální informace k územnímu plánu, jeho změnám a rozvoji, dostanou zájemci od čtvrtka 25. 8. 2005 v nově otevřeném Centru informací o územním rozvoji Prahy, které se nachází v Kafkově domě, na náměstí Franze Kafky č. 3, v Praze 1. Návštěvníci mohou využívat konzultací architekta, mohou nahlížet do urbanistických studií, nebo mohou získat informace ke strategickému plánu města. Centrum je otevřené každý všední den. „Fakta o územním plánu a územním rozvoji patří k velmi žádaným informacím. Otevřením nového centra tak vycházíme vstříc zájmu obyvatel o tuto problematiku. Zájemci zde získají od odborného pracovníka fundované odpovědi na své dotazy a vysvětlení k jednotlivým studiím, mapám, plánům a rozhodnutím,“ řekl náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister, do jehož kompetence územní rozvoj města spadá. Informace, jež bude centrum poskytovat, se vztahují pouze k územnímu rozvoji města a lze je shrnout do čtyř oblastí. První se věnuje samotnému územnímu plánu, jeho plánovaným a schvalovaným změnám. „Zájemci mají možnost nahlédnout do územního plánu, k němuž dostanou odborný výklad. Získají aktuální informace o průběhu pořizovaných změn či studií, které detailněji přibližují možnost využití území,“ uvedla Světlana Kubíková, ředitelka Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚR HMP). Druhou oblastí jsou urbanistické studie, například: studie Pražské památkové rezervace, okolí Národního muzea nebo rozvojové zóny Karlína, Vysočan či Rohanského ostrova. „Do této kategorie spadají například i studie týkající se plánované olympiády,“ upozornil náměstek Bürgermeister. Třetí skupinu představují dopravní otázky, ale jen ty, které jsou spojené s územním plánem. Čtvrtou kategorii reprezentují informace z odboru strategické koncepce, které se mohou týkat například strategického plánu hl. m. Prahy nebo dotačních programů Evropské unie (Jednotný programový dokument pro Cíl 2 a pro Cíl 3). Centrum informací bude otevřené denně od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 18.00 hodin a v pátek od 8.00 do 16.00 hodin. Každý den bude k dispozici odborný pracovník Útvaru rozvoje města a Magistrátu hl. m. Prahy. Novinky budou pravidelně vyvěšené na panelech a ve výloze centra. Návštěvníci budou moci k uvedené problematice využívat i internet. Zájemci mají možnost prohlédnout si vizualizace projektů týkajících se rozvojového území Karlína, Manin nebo Rohanského ostrova. V centru jsou k nahlédnutí dokumenty o povodni v roce 2002 a následné obnově území. Ve výloze centra, na velkoplošné plazmové obrazovce, bude probíhat např. přenos jednání ze zastupitelstva hl. m. Prahy či aktuality z územního rozvoje Prahy. V předem určených hodinách obdrží zájemci v centru také informace o možnosti využití, resp. čerpání prostředků z evropských fondů. Zdroj: MHMP; -var-