Dlouhotrvající záplavy mohou u zasažených domů snížit nosnost zdí. Promáčené podloží ohrožuje základy budov. I nižší hladina vody by tak někde mohla způsobit větší škody, než tomu bylo před čtyřmi lety. Záleží především na konstrukci objektů a materiálu, ze kterého jsou postaveny. Soudí odborníci, které oslovila ČTK.

"Krátkodobě výš vystouplá hladina nemusí promáčet stěnu do větší hloubky než dlouhodobě níže zatopená zeď," řekl ČTK Karel Lorenz z Českého vysokého učení technického. Vodou nasycené zdivo podle něj ztrácí svoji nosnost. "To ohrožuje spíše vysoké městské domy než venkovská stavení," dodal. Dlouhodobá vlhkost má vliv i na rozpuštění pojivových materiálů.Největší nebezpečí hrozí domům, které jsou postaveny z vepřovic nebo nepálených cihel. Ty jsou vůči vlhkosti nejméně odolné. Budovám tak hrozí i zřícení. Podle Jiřího Suchomela z Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci jsou nepálené cihly typické především pro starší objekty v Čechách i na Moravě. Vlhkost vážně poškozuje i dřevěné konstrukce.Objekty z pálených cihel čeká zase vysoušení, které může trvat několik měsíců i let, soudí Suchomel. Délka vystavení vlhkosti je podle něj velice důležitý faktor. Voda tak muže způsobit zásadnější škody, i když její hladina nevystoupá příliš vysoko, soudí.

Při dlouhodobých záplavách jsou podle Lorenze ohroženy i základy budov. "Hrozí rozmočení podloží, muže docházet i k posunům půdy," řekl. Na domech se mohou projevit trhlinami. Lidé by pak měli konzultovat případná nebezpečí s odborníky, upozorňuje Jiří Witzany z katedry konstrukcí a staveb ČVUT. Míru ohrožení domů přitom určuje druh zeminy, na které objekty stojí. K pohybům základového podloží podle něj vede jak zatopení, tak i odvodnění půdy. Ohrožení konstrukce budov se tak mohou projevit až po povodních.Nepředvídatelné a různorodé jsou podle Suchomela dopady záplav na vesnicích, kde jsou budovy často směsicí různých materiálů a konstrukcí. "Často to jsou budovy, které jsou zčásti postavené z kamene, zčásti z cihel nebo vepřovic. Vše reaguje na vlhkost jinak a stavba má pak tendenci se rozkládat," uvedl.Povodně Českou republiku zasáhly minulý týden. Vodohospodáři upozorňují, že s poklesem hladiny nelze zatím počítat například na středních a dolních úsecích Lužnice, Nežárky, Vltavy, Labe, Dyje a Moravy.

Zdroj: ČTK