Odlehčený beton má sníženou objemovou hmotnost, která je dosažena použitím lehkého nebo pórovitého plniva (kameniva). Podle druhu se odlehčené betony mohou rozdělit na výplňové, tepelně izolační a konstrukční lehké betony.