Kultivar nebo varieta (zkratka cv z anglického cultivated variety- kulturní varieta neboli odrůda) je botanická taxonomická kategorie rostlin, která je nižší než druh a poddruh. (Odrůdy rostlin stejného druhu se od jiných rostlin liší drobnějšími morfologickými odchylkami typickými pro celou generaci