Záměr odstranit stavbu, které by vyžadovala ohlášení nebo stavební povolení je stavebník povinný ohlásit stavebnímu úřadu. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. (Zdroj: mulouny.cz)