Stav vnitřního prostředí budov je velmi důležitý pro naše zdraví, neboť zde trávíme většinu času. Při nedostatečném větrání se obyčejně zvyšuje koncentrace škodlivých látek v interiéru, dále relativní vlhkost, rozmnožují se plísně, vzniká prostředí, které neodpovídá potřebám lidského organismu. Navíc v kuchyni, koupelně a na WC jsou požadavky na větrání z těchto důvodů ještě vyšší.

Jaký ventilátor zvolit?

Pokud jde o toaletu, zápachu se zde nelze vyhnout, ovšem jde samozřejmě o nepříjemný problém. Nejjednodušší je otevřít okno, případně vyvětrat místnost do světlíku, pokud bydlíme v bytovém domě. Ovšem to není zcela ideální v zimních měsících, navíc toto je možné jen málokdy, protože velká část toalet je řešena bez oken. Jestliže se tedy rozhodneme, že pro větrání nebudeme vždy používat okno, případně se WC nachází ve vnitřním traktu bytu a větrání oknem či odvětrávací šachtou není možné, je třeba zajistit odvětrávání místnosti odsáváním pomocí ventilátoru. Při výběru ventilátoru by vodítkem neměla být pouze cena - levné ventilátory bývají méně výkonné a hlučné. Důležitými parametry při jeho koupi jsou nejen velikost WC, ale i vzdálenost, kam má být vzduch odveden. Výhodou je také časový spínač doběhu, který zajistí důkladné odvětrání celého prostoru, na rozdíl od ventilátorů, napojených pouze na osvětlení. Na trhu je velký výběr těchto zařízení. Pro větrání pomocí krátkých vzduchovodů nebo přímo přes stěnu stačí malé axiální ventilátory, pro relativně delší potrubní odtah jsou určeny výkonnější radiální nebo diagonální ventilátory. Podle typu je lze instalovat vodorovně nebo svisle, některé modely pak lze zcela zapustit do stěny nebo do stropu.

Ventilátory jako designový doplněk

Mezi nejkvalitnější patří automatické ventilátory s časovým doběhem 2 až 20 minut a regulací výkonu, vybavené vlhkostními a pohybovými čidly, které reagují i na změnu intenzity světla v místnosti. Tyto ventilátory se zapínají samy podle potřeby, ty nejkvalitnější jsou nízkoenergetické a velmi tiché. Jestliže chceme ventilátor začlenit do stylu zařízení WC, je možné vybírat navíc i z designových typů, vyrobených z kovu a skla, často vybavených dokonce světlem a podobně. Další možností je externí ventilátor, kterým lze odsávat buď pouze jedno, nebo i více míst. Instaluje se na venkovní stěnu domu jako konečná součást vzduchotechnických rozvodů.