Stavební základy II Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

A právě vodě a jakékoli vlhkosti v podloží, potažmo v základech, je při zakládání stavby nutné věnovat velkou pozornost, konkrétně její eliminaci i zamezení pronikání do stavby. Je tedy nezbytné zajistit v případě potřeby odvodnění, a dále pak vhodnou a dostatečnou hydroizolaci spodní části stavby.

Některé typy základů, především stavební jámy, bývají často hloubeny pod úrovní hladiny spodní vody, odvodnění je tedy nutné. Stavební jámy lze odvodňovat povrchově nebo hloubkově, podkladem pro volbu vhodného způsobu odvodnění v konkrétní lokalitě je hydrogeologický průzkum. Jestliže do jámy prosakuje voda zeminou z boků a dna jámy, je odváděna do obvodového příkopu, vybudovaného kolem ní. Příkop ústí do sběrné studny, z níž je voda odčerpávána tak, aby se nevracela zpět pod výkop.

ČTĚTE TAKÉ:

Stavební základy II Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Při hloubkovém odvodnění je voda odebírána již pod úrovní dna stavební jámy, a to prostřednictvím několika studen, z nichž je voda čerpadlem odváděna mimo stavební jámu. Tyto studny je možné nahradit jednou studnou s dostatečnou hloubkou, která může v budoucnu sloužit v závislosti na kvalitě vody jako zdroj užitkové nebo pitné vody pro dům. Ve velmi zavodněných lokalitách je její trvalý odběr současně žádoucí i z důvodu udržení nízké hladiny spodní vody pod domem.

Při problémech se spodní vodou je možné odvodnit stavbu také pomocí drenáží. Drenážní trubky by měly být pokládány v nezámrzné hloubce, jestliže jde o dodatečné odvodnění, měla by se drenážní trubka pokládat asi 20 cm pod úrovní vodorovné izolace proti vlhkosti.

Příště: Druhy hydroizolací pro základy stavby

Titulní foto: Thinkstockphotos.com