Pojďme se podívat na to, jak správně odvzdušnit topení, abyste naplno využili jeho celou plochu a neplatili zbytečně za teplo, které ani nevyužijete. Jak ale na to?

Poznat, že topení potřebuje odvzdušnit, není vůbec složité. Radiátor, ve kterém je vzduch, totiž nejen o poznání méně topí, ale také je při jeho spuštění slyšet bublání nebo šplouchání. V takovém případě je nutné vzduchové bubliny vypustit pomocí odvzdušňovacího ventilu. Abychom to měli všechno správně, poradil nám Ondřej Číž, produktový specialista firmy Korado. „Odvzdušnění samotné není nic složitého, provádět byste jej ale měli nejen před začátkem topné sezóny, ale i v jejím průběhu. Doporučuje se začít od nejníže umístěných radiátorů a skončit u těch nejvýše instalovaných. Vzduch z topných těles vypusťte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva. Ventil uzavřete, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne téct voda,“ poradil jednoduchý postup Ondřej Číž. Jenže hned pokračuje. „Tento postup po nějakém čase zopakujte, v případě potřeby i několikrát. Nezapomeňte posléze zkontrolovat a případně upravit tlak v systému.“

Jak odvzdušnit radiátor:

Jak odvzdušnit radiátor:

  1. Připravte si odvzdušňovací klíč, který lze koupit v železářství i některých lépe vybavených domácích potřebách. Kbelík, do kterého bude odkapávat voda, a pro případ nehody také hadr.
  2. Přiložte odvzdušňovací klíč k odvzdušňovacímu ventilu, který velmi často bývá v horní části radiátoru, ale samozřejmě záleží na konkrétním typu. Pod ventil umístěte kbelík, do kterého bude voda odkapávat.
  3. Pomalu otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček a ventil otevřete. Většinou stačí zhruba půl otáčky a okamžitě uslyšíte, jak z radiátoru odchází vzduch. Při tomto kroku si ale musíte dát pozor, abyste ventil neotevřeli více, než je potřeba a z radiátoru vám nevyteklo větší množství otopné vody, ta by pak mohla v otopné soustavě chybět.
  4. Že v radiátoru není vzduch, poznáte tak, že z pootevřeného ventilu začne kapat voda. V tuto chvíli ventil opět uzavřete odvzdušňovacím klíčem. Ventil ale utáhněte jen lehce, ať jej nepoškodíte.
  5. Po chvíli zkontrolujte, zda radiátory již hřejí.

V bytových domech záleží na systému

Odvzdušňování topení v panelovém domě je většinou komplikovanější než v rodinném domě. V ideálním případě nejsou v bytovém domě odvzdušňovací ventily jen v posledním patře, ačkoli u panelových domů tomu tak často bývá. V takovém případě je tíha odpovědnosti za odvzdušnění na obyvatelích nejvyššího patra. Běžně se v domech domlouvají „odvzdušňovací dny“, kdy se celý dům otevřením ventilů na nejvyšší možnou hodnotu u radiátorů na dané stoupačce účastní odvzdušňování. Vzduchové bubliny se z radiátorů přemístí do nejvyššího patra, kde pak probíhá vypouštění vzduchu z oběhu. Je proto dobré, aby proces začal v nejnižším patře a skončil v patře nejvyšším. „Pokud je radiátor stále zčásti studený, zopakujte proces a znovu jej zkontrolujte druhý den. Nezapomínejte kontrolovat tlak v oběhu,“ uzavírá specialista ze společnosti Korado.

Jak často je třeba odvzdušňovat?

Univerzální návod na četnost tohoto úkonu není. Některé údaje říkají jednou za tři měsíce, jiné tvrdí každý měsíc. Nejčastějším doporučením je odvzdušnit důkladně na začátku topné sezóny a zkontrolovat tlak v oběhu. V zimním období nic nezkazíte, pokud občasně zkontrolujete povrchovou teplotu topení. Když bude některý z radiátorů v bytě zčásti chladný, odvzdušnění by mělo být prvním krokem k nápravě.

Kdy oslovit servis

Pokud ani po opakovaných pokusech o odvzdušnění topení systém řádně nefunguje, například v panelovém domě je vrchní topení horké, zatímco o dvě patra níže sotva hřeje, je vhodné situaci svěřit specialistům. Zanedbaný servis, i drobné stavební změny a rekonstrukce mohou znamenat potřebu zásahu odborníka.

Zdroj: Korado

Zdroj: Youtube