Jak příjemné jsou chvíle strávené v blízkosti ohně. Jeho plameny jsou tak uklidňující, ale zároveň nebezpečné. Praskání plamenů a ničím nenapodobitelná vůně vybízejí k posezení. Odrážející se plameny ve tváři a příjemné teplo, které pohladí nejen tělo, ale i duši. Tak to umí jen oheň, který má schopnost pozastavit čas. I tento živel si člověk zkrotil a přenesl ho do svého příbytku. V současné době tvoří krby neodmyslitelnou součást moderního domu. Zvuk praskajícího ohně a jeho teplo sálající z krbu je příjemným zpestřením a originalitou každého interiéru.Ale nebyl by to člověk, kdyby se spokojil jen s příjemných chvil, které sebou oheň přináší. V důsledku stálého zvyšování cen energie se začali nahrazovat klasické , poměrně nízko účinné otevřené krby teplovzdušnými typy s vložkou, která účinnost krbu zvyšuje. Oproti otevřenému krbu, který zahřívá místnost pouze sáláním, teplovzdušný využívá na odevzdávání tepla do interiéru také proudění ohřátého vzduchu do jedné i více místností. Nemusí se ani používat ventilátor, který podporuje umělý oběh vzduchu, pokud jsou místnosti menší, bohatě nám v takovém případě postačí, když využijeme stoupavé vlastnosti teplého vzduchu. Pokud však potřebujeme horizontálně náročnější rozvod ohřátého vzduchu, dosáhneme jej pomocí nízkohlučných ventilátorů. Vyšší účinnost krbů nezávisí je na druhu a materiálu samotné vložky, ale i na tom, jak celý vypadá. Pro porovnání je dobré vědět, že účinnost u otevřených krbů se pohybuje okolo 10-20%, kdežto u krbů s vložkou při provozu s otevřenými dvířky okolo 40% a se zavřenými až 65%. Díky uzavřenému systému dochází k lepšímu spalování, čímž se jednak snižuje spotřeba paliva a také klesá množství popela a emise škodlivých látek. U krbu se dá vedle tepla sálajícího přímo z ohniště a proudícího z výstupných průduchů využít ještě tepla, které vychází z vhodného obložení krbu keramickými dlaždicemi, kde se nejprve teplo naakumuluje. Krb je vlastně jakousi pecí s vizuálním efektem hořících plamenů. V současné době se stávají módním doplňkem interiérů a zároveň i alternativním zdrojem tepla, neboť se používají i mimo topnou sezónu (na jaře na podzim), kdy ještě není zapojen hlavní vytápěcí systém. Pokud i my podlehneme tomuto trendu a budeme si chtít pořídit krbová kamna z vložkou, nemusíme se bát, že přijdeme o příjemné chvíle strávené u klasického krbu. Neznamená totiž, že když využijeme maximálního tepla přijedeme o praskání ohně, neboť jsou krbové vložky vybavené skleněnými dvířky, a to od nejjednodušších otvíráním do strany, až po skládací, výsuvné vzhůru, respektive zásuvné do stěny. Nejvíce se na našem trhu osvědčily, co se týče materiálu, krbové vložky vyrobené ze silnostěnného ocelového plechu, upraveného žáruvzdornou barvou, a s ohništěm obloženým tenkými šamotovými pláty. Nejosvědčenější vložky, které nejlépe odevzdávají teplo a zároveň mají nejdelší životnost, jsou však celolitinové nebo kombinované, ocelo-litinové s litinovým obkladem ohniště. Kvalitní jsou i sběrné sopochové. Předpokladem pro pořízení a následně dobře fungujícího krbu je samozřejmě komín. Jeho správnou výšku a průměr určují tzv. tahové podmínky. U nových projektů je k jejich stavbě nejvíce používáno různých komínových tvarovek s vnitřním průměrem průduchu 20 cm. U starších domů jsou komíny obvykle zděné a jejich průduch měří 20/20 cm či 30/15 cm. Vhodná výška by měla být větší než 5 metrů, a to od sopouchového připojení až po vyústění komínové hlavy. Tyto parametry jsou však ovlivňovány velikostí a typem krbu, materiálem, ze kterého je postaven komín a dále i umístěním krbu v interiéru. Proto bychom neměli podceňovat umístění krbu a pořádně zvážit všechny pro a proti. Volba vhodného místa pro krb je podmíněna konkrétním dispozičním řešením interiéru. Dále je důležité při plánování jeho umístění vzít v úvahu jeho vzhled. Měl by být totiž situován tak, aby byl dobře viditelný z podstatné části representačního prostoru interiéru, a tak se stal přirozenou dominantou celé místnosti. Pro přirozenou cirkulaci vzduchu, která je nutná k lepšímu ohřívání místnosti, ale i pro lepší hoření otevřeného ohně, musí být i nábytek rozestavěn tak, aby krb nezatarasil. Nutné je i dobré sladění s ostatním zařízením interiéru. Nemusíme se bát, že nenajdeme pro ten náš interiér to pravé ořechové. Nyní existuje nespočetné množství tvarovaných i materiálových alternativ obkladů, ať již z keramiky, přírodního leštěného nebo pórového kamene, z imitace kamenů, ušlechtilých kovů, dřevěných prvků, barevného skla či omítkových segmentů. Nám zbývá jen vzhled, pro který se rozhodneme vhodně sladit s ostatním zařízením.