Ceny energií rostou a běžný člověk se ptá, kde by se dalo ušetřit. Vytápění prostor si nemusíme zbytečně prodražovat, někdy stačí správná investice, která nám zaručí dlouhodobou úsporu. Na zásady úsporného vytápění jsme se zeptali projektanta ústředního topení ing. Josefa Srnáka. Nenechejte teplo unikat Dříve, než začneme uvažovat o jiných opatřeních, je potřeba zabezpečit, aby byl dům či jiný vytápěný prostor dobře zateplený. Ani si neuvědomujeme, kudy všude nám teplo uniká. Nejsou to jen dveře a okna, ale i obvodové stěny, podlaha nebo strop. Kvalitní kotel s dobrou regulací Při výběru kotle bysme měli hledět na dobrou regulaci. Kvalitní kotel by totiž měl rychle reagovat na změnu teploty ve vytápěné místnosti, nebo venku (jestli je senzor umístěný zvenku). „Podle normy by měla být teplota v obývacím pokoji nebo ložnici 20 oC. Lidi ale mají rádi teploučko, tak si dávají 22 – 24 oC,“ dodává ing. Josef Srnák. Co se týká typu kotlů podle zdroje energie, nejpopulárnější jsou plynové, prodávají se ale i kotle na elektřinu, dřevo, uhlí, naftu, propan nebo alternativní zdroj energie (např. biomasa). I radiátory a potrubí šetří Výměnou radiátorů, které rozvádějí vodu ohřátou kotlem, také mohou ovlivnit spotřebu energie. Staré článkové (ať již ocelové nebo kvalitnější litinové) mají moc velký objem, a proto se na ohřátí potřebného množství vody spotřebuje víc energie. Modernější panelové radiátory se instalují nejen z estetických důvodů, ale hlavně pro malý objem, a tedy i větší výkon. Co se týká rozvodného potrubí, tak zde platí to samé. Čím větší potrubí, tím víc vody, a o to víc plynu nebo jiného zdroje energie, potřebného na její ohřátí. Když je potřeba teplá voda Kotle podle způsobu jejich uchycení dělíme na stacionární (položené na podlaze) a závěsné. Kromě toho, že nám vytopí místnosti, některé zabezpečují i ohřev užitkové vody, a to průtokovým způsobem, především v menších rodinných domech, nebo v zásobnících teplé vody. Zásobník může být zabudovaný v kotli, nebo umístěný samostatně vedle kotle nebo pod ním. Ohřev vody v zásobnících je vhodný především při vyšších nárocích na spotřebu užitkové vody. Maximální úspora Na otázku, jaké jsou nejnovější trendy, co se týká úsporného vytápění, zmiňuje ing. Srnák kondenzační kotle, které kromě „běžné“ energie využívají i teplo ze spalin. Tyto kotle mají účinnost až 106 – 108 procent oproti běžným kotlům s účinností cca 92 procent. U normálního nízkoteplotního kotle odcházejí spaliny s teplotou asi 120 – 130 oC do komína nebo přímo ven. Kondenzační kotle odevzdávají toto teplo studené vodě přitékající ze systému a přihřívají ji, takže na její dohřátí, dříve než jde nazpět do systému, stačí menší množství plynu. Nároky na umístění Trendem jsou turbokotle, které na rozdíl od komínových nemají žádné speciální nároky na prostor, ve kterém jsou umístěné. Mohou se nainstalovat jako součást nábytku. Komínové kotle kromě toho, že zplodiny odvádějí do komína, čerpají vzduch z místnosti, ve které jsou umístěné, je proto potřeba zde zabezpečit dostatečný přívod vzduchu na spalování. Turbokotle mají odvod spalin a přívod vzduchu zabezpečený speciálním dvojitým potrubím ústícím přes stěnu nebo střechou do venkovního prostředí. Kotel s přídavným ohřívačem je možné u některých výrobců propojit vkusným rámem, aby působily kompaktněji a estetičtěji. Foto: PROTHERM