Autor: archiv Okna tvoří tu nejméně dokonalou součást všech moderních budov. Stále se zlepšující výrobní technologie nedokáží odstranit nedokonalosti skel, jako jsou křehkost a neschopnost zadržet prostupující energii. Těmito vlastnostmi ohrožují nejen naše zdraví a náš majetek, ale především zdraví a majetek našich blízkých.

Nejlepším řešením pro výrazné zlepšení vlastností skel jsou fólie na sklo (okenní fólie). Velkou výhodou fólií na sklo je jejich montáž na stávající skla. Dají se tedy použít úplně všude.

Okenní fólie můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE. Ty slouží jako mechanické zabezpečení oken a jsou vhodné na všechna skla, kde je nebezpečí vniknutí do objektu skrz okna. Bezpečnostní fólie jsou čiré, na skle neviditelné a dokáží zloděje zdržet na velmi dlouhou dobu. Jsou vždy minimálně 300 mikrometrů silné a mají atest odolnosti proti proražení P2A dle evropských norem, který je akceptovaný pojišťovnami.

Autor: archiv Druhou skupinu tvoří PROTISLUNEČNÍ FÓLIE. Ty zadrží až 80 % slunečního záření, a tím zabraňují přehřívání interiérů. Díky svým vlastnostem působí jako pasivní klimatizace. Avšak na rozdíl od klasické klimatizace není nutné vynakládat další prostředky na provoz. Jejich další vlastností je tepelně-izolační účinek v zimních měsících. Protisluneční fólie jsou nabízeny v několika barevných odstínech a v různých tmavostech.

Bezpečnostní a protisluneční fólie jsou dodávány také ve verzích pro automobily. Fólie na skla automobilů jsou z minulosti opředeny mýtem, že nejsou povolené a že pokud budou na autě nainstalovány hrozí například problém při přejezdu státních hranic, pokuta od Policie nebo neprojití při STK. V minulosti tomu tak skutečně bylo. Dnes je situace jiná. Pokud fólie projdou náročnými testy, dovozce obdrží schválení a takto schválené fólie mohou být používány kdekoliv v EU. Dnes se již nemusíme obávat žádných problémů spojených s fóliemi nainstalovanými na voze.

Autor: archiv Další skupinou jsou fólie dekorativní, které slouží k vylepšení vzhledu oken především v interiérech, privátní fólie, které slouží k zajištění soukromí, a v neposlední řadě antigraffity fólie, které chrání skla - především výlohy - před řáděním sprejerů.

Všechny fólie zadrží minimálně 98 % škodlivého UV záření a mají také funkci ochrannou, tzn., že vás ochrání před pořezáním o sklo v případě jeho rozbití. Rovněž jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání. Pro jejich instalaci na skla, ať již budov nebo automobilů, je nutné vybrat si profesionální firmu, která nabízí jak komplexní služby, tak víceleté záruky, platné certifikáty a atesty. Atesty a certifikace mohou poskytovat pouze vyškolené firmy.

-Next, s. r. o.-