Okna zajišťují dvě základní funkce, a to přirozené osvětlení místnosti a přirozené větrání. Při obou těchto základních funkcích dochází k tepelným ztrátám, a to jednak prostupem tepla přes prosklenou plochu a rám, a jednak infiltrací - únikem teplého vzduchu a přísunem studeného vzduchu okenními netěsnostmi, škvírami či při otevření okna. Obě tyto ztráty tepla je možno snížit, je ale třeba mít stále na paměti obě základní funkce okna, které jsou definovány nejen hygienickými normami, ale zejména skutečnými potřebami obyvatel místnosti.

Jak snížit tepelné ztráty okenních konstrukcí? Přidáním další izolační vrstvy (závěs, záclona) Izolační funkce těchto vrstev se využívá zejména v noci, kdy není třeba zajišťovat přirozené osvětlení a kdy zejména v neobývaných místnostech není třeba přirozené výměny vzduchu. Toto opatření zpravidla nic nestojí a jeho přínos může být i několik procent úspor z roční spotřeby tepla pro vytápění.

Montáž okenních rolet Okenní rolety je možno rozdělit na vnitřní, meziokenní a venkovní. Pro každou řadu rolet je dobré posoudit účel, ke kterému bude roleta používána. Pořizovací náklady na tyto rolety jsou u těch jednodušších několik stokorun, u nejsložitějších, kterými mohou být i elektricky ovládané mechanismy, přijde jejich instalace na tisíce korun.

Nalepení průhledné izolační fólie přímo na sklo okna U této fólie je nutno mít na paměti, že čím je fólie účinnější, tím je i tmavší a propouští do místnosti méně denního světla. U památkově chráněných objektů bývá zabarvení fólie navíc nepřijatelné. Druhou nepříjemnou vlastností těchto fólií je fakt, že sice zabraňují nadměrným únikům tepla z místnosti, ale brání i vstupu tepla do místnosti. V zimě tak nelze počítat s tepelnými zisky od slunce. Fólie je tedy vhodné umísťovat na severních fasádách či na plochách, kde není přímý tepelný zisk od slunce. Na okna jižní fasády se fólie umísťují, aby se zabránilo nadměrnému ohřívání interiéru zejména v letních měsících. Ceny izolačních fólií jsou v rozmezí 500 – 800 Kč/m2, návratnost je okolo 5-10 let.

Přidání dalšího skla Tepelné ztráty se zmenšují s rostoucím počtem skel, vytápěné místnosti je optimální osazovat dvojitým nebo zdvojeným oknem. Pokud je okno zasklené jednoduše, lze přidat další tabulku skla v samostatném rámečku, který se přimontuje na stávající okenní křídlo při zachování všech dosavadních funkcí okna (otvírání, snadné mytí či případná výměna skla včetně rámečku). Navíc se dosáhne i zlepšení akustické izolace při zachování stejné míry světelných zisků. Podle potřeby je možno sklo v rámečku volit s různými tepelně technickými vlastnostmi pro zvýšení tepelného odporu okenní plochy, popř. lze toto opatření kombinovat s instalací izolační fólie. Před osazením rámečku je potřeba zjistit statický stav okenního křídla, rámu a závěsů, montáží rámečku se sklem dojde ke zvýšení jejich zatížení. Náklady na dodatečné sklo jsou závislé na celkové velikosti okna, pohybují se v rozmezí 1.200 – 1.500 Kč/m2 okna. Návratnost se počítá v jednotkách let.

Náhrada jednoduchého zasklení izolačními dvojskly Izolační dvojsklo může nahradit jednoduché zasklení v případě, že to dovoluje konstrukce rámu okenního křídla a to z hlediska tvaru a technického stavu okenních křídel, rámů a závěsů. Náhradu skla dvojsklem je nutno posoudit z pohledu dodatečného zatížení. Do dřevěných oken v dobrém technickém stavu lze většinou dvojskla osadit bez problémů, kovové rámy naopak vyžadují téměř vždy výměnu celých oken. Izolační dvojskla jsou různého izolačního stupně, u zvlášť vysokých požadavků na tepelnou pohodu v blízkosti oken je vhodné volit dvojskla s vysokým tepelným odporem. Výměna skla za dvojsklo přijde na 1.500 Kč/m2, v celém domku pak na cca 22.000 Kč, což při úspoře 15% tepla pro vytápění znamená návratnost přes deset let.

Zasklení verandy Motivací k zasklení verandy bývá právě snaha o zateplení přilehlé předsíně. Do verandy však často ústí okna obytných místností. Součástí návrhu proto musí být i řešení dostatečného větrání těchto místností. - Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.-


Máte zájem o další informace týkající se možností úspor energie v domácnosti, chtěli byste se dozvědět nezávislé a nestranné informace o možnostech úspor energie, které by vás nic nestáli? Zveme vás na výstavu EEBW: Energie efektivně 2002, která se uskuteční ve dnech 5.-7. listopadu 2002 (9:00 – 18:00) v prostorách Kongresového centra Praha, (stanice metra „C“ Vyšehrad). Organizátorem výstavy je obecně prospěšná společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, a vstup zde je zdarma. Inspiraci, kontakty i radu zde najdou zájemci o informace z oblasti vytápění budov, tepelných izolací, obnovitelných zdrojů energie, nízkoenergetických budov a podobně. K dispozici bude nestranné poradenství, ukázkové exponáty nebo prodej odborné literatury, součástí výstavy bude energetické konzultační a informační středisko, poradenské středisko pro vytápění biomasou, internetová kavárna a podobně. Další informace o výstavě a doprovodné odborné konferenci najdete na internetové stránce www.eebw.cz. Organizátoři výstavy pro vás navíc připravili soutěž, která bude probíhat na stránkách www.tvujdum.cz ve dnech od 21. 10. do 4. 11. 2002, takže i nadále pozorně sledujte tvujdum.cz!