Hroznovité květenství, kde květy vyrůstají paprskovitě z jednoho bodu na konci stonku nebo větve