Srpen bývá považován za druhý nejteplejší měsíc v roce, vedra však nejsou už zdaleka tak zničující jako na začátku léta, a tak můžeme opět stříhat, sázet... Stále nám kvetou letní trvalky i jednoleté rostliny, ale ke konci měsíce se o své místo hlásí už také květena podzimu. Na první pohled vše nasvědčuje tomu, že musíme především pilně Autor: archiv zalévat, popřípadě likvidovat plevel a stříhat uvadající květy. Zahrádka je však neodbytná jako malé děcko a neustále se dožaduje naší péče. Odtrhněme proto na chvíli své oči od kvetoucí krásy a zaměřme svoji pozornost třeba na dřeviny.

Živé ploty

se během léta většinou rozkošatěly a poněkud ztrácejí fazonu. Je proto třeba se pustit do menšího sestřihu, který jim navrátí důstojnost. Přesných tvarů dosáhneme nejsnadněji pomocí napnutého provázku, podle něhož zarovnáme dřeviny za pomoci dvouručních nebo elektrických nůžek. Do většího řezu se zatím pouštět nebudeme a počkáme až na období vegetačního klidu.

Vyséváme trávník Zakládání trávníku výsevem je poněkud zdlouhavější, ale dává nám volný prostor pro tvůrčí realizaci. Stačí si zajít k odbornému prodejci (nikoliv do velkoprodejny všeho možného) a zadat požadavek, zda chceme trávu především pro okrasu, nebo naopak k polehávání a dětským hrátkám či přímo ke sportovnímu zápolení. Odborník nám podle velikosti budoucího trávníku doporučí i odpovídající množství a hustotu osiva.

Samozřejmě se vyplatí odebrat vzorek půdy k rozboru, aby semena padla skutečně na úrodnou zem. Autor: archiv

„Země má nádherná“ I málo úrodnou půdu můžeme před výsevem upravit, když ji zryjeme do hloubky rýče, vysbíráme kameny a kořeny plevele, prohnojíme dobře proleželým kompostem či rašelinou s trochou chemie, například Cereritu, a necháme týden až dva uležet. Pak půdu znovu odplevelíme, plochu zarovnáme hráběmi podle napnutého motouzu a osejeme.

Travní semena rozhazujeme většinou vějířovitě – vyplatí se dvojí rozhoz, nejprve v podélném a následně v příčném pruhu. Osetou plochu lehce udusáme prknem nebo dřevěným válcem a zalijeme jemně rozptýleným proudem vody. Vymletí semen přívalovými dešti zabráníme položením proutěné rohože či netkané textilie, které je současně ochrání i před ptáky.

Optimální doba letního výsevu je od poloviny srpna do poloviny září, když pomine hrozba tropických veder, ale teplota dosahuje takových hodnot, aby mladá tráva stačila důkladně zakořenit.

Jehličnaté stromky Autor: archiv V polovině měsíce nastává rovněž optimální doba k výsadbě nebo přesazování okrasných jehličnanů. V obou případech si dopředu vyhloubíme jámu, kterou naplníme do výšky kořenového balu směsí rašeliny, kompostu a zetlelé rozdrcené kůry. Poté zarazíme na návětrné straně kousek od středu do země dostatečně vysoký pevný kůl a půdu v jámě vydatně prolijeme. Rostlinu s kořenovým balem zasadíme do stejné hloubky, popřípadě o jeden až dva centimetry níže, než byla dříve. Při zahrabávání kořenů s ní mírně protřepáváme, aby se co nejlépe spojily s půdou. Nakonec zem okolo kmene lehce udusáme do tvaru lavoru a o pět zalijeme.

Pokud jehličnan přesazujeme z místa na místo, provlhčíme nejprve jeho bezprostřední okolí a celou rostlinu začneme v dostatečné vzdálenosti tzv. rigolovat neboli obkopávat. Až se uvolní kořenový bal, opatrně dřevinu podryjeme, vyjmeme ze země a položíme na fólii, na níž ji přetáhneme na nové stanoviště. Před zasazením zarovnáme nůžkami poškozené kořeny. Odložíme-li zasazení na příští den, uložíme rostlinu do kýble či jiné nádoby a prolijeme kořeny, aby alespoň spodní část zůstala ve vodě.

Vegetativní množení Srpen je ovšem i optimálním obdobím k množení jehličnanů řízky. Platí to především pro smrky, cypřišky, jalovce, zeravy a tisy. Nejvhodnější jsou asi sedmicentimetrové větvičky z dvouletých výhonů, které odřízneme s patkou ze starého dřeva (můžeme je též odtrhnout) a nad ní odstraníme přibližně osm řádek jehličí. Poté je bezprostředně můžeme vpichovat na chráněné stanoviště s humózní písčito-rašelinovou půdou. Vysazené řízky je také vhodné zakrýt fóliovým krytem.

Jistější zakořenění podpoříme pomocí práškového stimulátoru, v němž obalíme mírně navlhčený konec větvičky. Tu pak opatrně zasuneme do kolíkem vyhloubené jamky, aby se z ní nesetřel pudr. Substrát s řízky musíme stále udržovat mírně vlhký.

Kvetoucí dřeviny K jedněm z mála okrasných dřevin, které kvetou právě v tomto měsíci, patří růže. Staráme se proto pečlivě o jejich krásu a pravidelně odstříhávejme zavadlé květy. Podpoříme tím tvorbu nového květenství nejenom v tomto, ale i v následujícím roce. Nenechávejme se však pouze opájet barvou květů a sledujme pozorně i zdravotní stav těchto rostlin. Zvláště po letošním deštivém červenci mohou být napadeny antrakózou či jinými houbovitými chorobami. Objevíme-li na listech tmavohnědé vlhké skvrny, sáhněme raději po některém z doporučených chemických přípravků, například Dithane DG. -ra- Foto: http://www.profimedia.cz/