Zazimování zahrady

Před příchodem mrazů uklidíme choulostivé hrnkové rostliny, jako jsou oleandr (Nerium), fuchsie (Fuchsia), durman (Datura), bobkový list (Laurus) a jiné, na svá obvyklá zimoviště. Rostliny zakrátíme řezem, jen pokud to vyžaduje prostor pro skladování.

Připravíme trvalkové záhony na zimu, porost vyplejeme, zbavíme jej veškerých tlejících zbytků rostlin a u trvalek, které na zimu zatahují, odstraníme nadzemní část rostliny, např. u pivoněk, konvalinek. Potom dosypeme k rostlinám prosátý kompost.

Zazimování růží věnujeme velkou pozornost. Po estetickém zastřižení růží o třetinu až polovinu keře obryjeme a zem přikopčíme k rostlinám tak, aby zakrývala kořenový krček a spodní část větví. U stromkových růží korunku ohneme k zemi, ukotvíme kolíkem a zakryjeme zemí.

Jiřiny zazimujeme po prvních mrazících Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

Jiřiny (Dahlia) a dosna (Canna) – při prvních mrazech dojde k poškození nadzemní části rostliny, a to je ta správná doba k jejich zazimování. Rostliny vyryjeme a stonky odstřihneme 10 cm nad hlízou, očistíme od země, necháme oschnout a uložíme do sklepa.

Ozdobné trávy jsou krásné svým vzhledem i přes zimní období a nevyžadují žádnou zvláštní péči při přezimování. Výjimku představuje pampová tráva (Cortaderia), která je velmi choulostivá a vyžaduje chráněnou polohu. Listy této trávy svážeme provázkem k sobě, ke kořenům rostliny namulčujeme vrstvu rašeliny silnou asi 10 cm a celou rostlinu chráníme krytem tak, abychom zabránili průniku vlhkosti ke středu rostliny a jejím kořenům.

Jezírka chráníme před padajícím listím a pravidelně čistíme. Odstraňujeme odumřelé části rostlin. Jinak by hnily a voda by se nám mohla začít kazit.

Sázíme, přesazujeme, zakládáme

Nadále pokračujeme v sázení okrasných cibulovin, jako jsou tulipány, narcisy, krokusy, hyacinty… U keřů, které na jaře tvarujeme hlubokým seříznutím rostlin, jako jsou např. růže, ořechokřídlec (Caryopteris) nebo stromkové formy zakrslých vrb (Salix caprea „Pendula“), zakrátíme větve.

Pokračujeme ve výsadbě cibulovin Autor: www.isifa.com Autor: www.isifa.com

Sázíme prostokořenné sazenice keřů, výhodou je nízká pořizovací cena. U keřů před sázením zakrátíme kořeny, vršek rostlin zkrátíme o polovinu až dvě třetiny a namočíme je na jeden den do vody.

Je ideální čas nejen na sázení stromů a keřů, ale i na přesazování. Pokud jsme se rozhodli, že se nám strom nebo keř na daném místě nelíbí, můžeme jej přesadit. Při přesazování se snažíme zachovat vždy co největší kořenový bal. Nyní je ten pravý čas sázení prostokořenných keřů růží. Před sázením zakrátíme kořeny i výhony a rostliny na 24 hodin postavíme do vody. Růže sázíme na slunné stanoviště s dobrou humózní a kompostem prohnojenou půdou.

Zakládáme skalky. Upravíme terén, usadíme kameny, ale rostliny budeme sázet až na jaře. Na skalku použijeme kameny různých velikostí, ale vždy od jednoho druhu. Skalka musí vypadat přirozeně, jako by na tom místě byla odjakživa.

Vybarvené podzimní zahrady Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz

Na zahradě je ještě třeba

Koncem měsíce vypustíme závlahové systémy, a pokud to podle výrobce vyžadují, přeneseme je do mrazupusté místnosti. Neměli bychom zapomenout uklidit i zahradní nábytek. Před uskladněním bychom jej ale měli nechat pořádně proschnout.

Na podzim před příchodem mrazů je velmi důležité zalévat stálozelené dřeviny, jelikož neustále i v době tuhých mrazů se z nich odpařuje voda – nedostatek této životadárné tekutiny může rostliny vážně ohrozit.

Růže nám přes vegetaci vyrostly do značných rozměrů a v řadové výsadbě jsou velikostně nestejné, proto je řezem zakrátíme o třetinu až polovinu. Stromkové vrby, zvláště ty převislé, nám narostly tak, až se větvemi dotýkají nebo plazí po zemi, proto jim korunku řezem zarovnáme těsně nad zemí.

Listy stromů se nám začínají barvit podzimními barvami a pozvolna opadávat. Nastává úmorná práce shrabování listí. A otázka je, kam s ním? Listí můžeme spálit, ale také zkompostovat, já se přikláním k druhé verzi. Kompostovat můžeme i napadené listí z nemocných stromů, jen je musíme zasypat patřičným množstvím zeminy - minimálně 20 cm. Pro urychlení tlení můžeme použít dusíkaté vápno, močovinu nebo bio přípravky pro urychlení kompostování. Zdravé listí můžeme použít i pro ochranu choulostivějších rostlin.

Průběžně ze zahrady odstraňujeme listí Autor: www.thinkstock.cz Autor: www.thinkstock.cz