Okvětí (perigon, perigonium)- je květní obal tvořený z lístků přibližně nebo zcela stejně velkých a stejně zbarvených, tj. nerozlišený v korunu a kalich