Odhaduje se, že v ČR je ještě 5 % domů s olověnými trubkami. To je velký problém, protože olovo je těžký kov, který způsobuje v organismu mnoho zásadních změn. Mezi ty nejzávažnější patří například nárůst demence, selhávání ledvin apod. Olovo se navíc z vody odstranit nedá žádnou technologií. Olověné trubky jsou tak stejně nebezpečné životu, jako třeba azbest.

Kdo je má, měl by je co nejdříve vyměnit. Už několik let má Ministerstvo pro místní rozvoj dotační akci na výměnu olověných rozvodů v celém domě. Jedná se o dotační pobídku 117D0650 Olověné rozvody, o kterou může žádat MMR vlastník nebo spoluvlastník domu, kde se olověné rozvody nacházejí.

Podmínek je několik. První jsme již řekli, a to ohledně žadatele. Dále musí být splněno, že výměna proběhne v celém domě. Podmínkou je také laboratorní chemický rozbor vody, při kterém je zjištěno více než 10 mikrogramů olova v litru pitné vody, což je současný přípustný hygienický limit. Rozbor musí provádět akreditovaná laboratoř. Pokud někdo má méně než 10 µg, pak je to třeba z důvodu toho, že rozvody jsou v jiném materiálu, ale olovo se uvolňuje z bronzových či mosazných součástí rozvodů.

Poslední podmínkou pro udělení dotace je zpracování technického řešení oprávněnou osobou. To musí zahrnovat rozsah a postup oprav i předběžný položkový rozpočet.

Na jeden byt je možné získat dotaci až 20 000 Kč. Na podání žádosti ale máte posledních pár dní. Žádost musí být kompletně podána do 15. ledna 2016.

Více se dozvíte na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com