Stručný souhrn z článku:

  • Při omítání obvodového zdiva s dodatečným zateplením je klíčové správné lepení izolantu a kotvení talířovými hmoždinkami pro kvalitu zateplení a těsnění.
  • Fasády s dodatečným zateplením jsou náchylnější k poškození, což vyžaduje pečlivý výběr materiálů a technik aplikace.
  • Omítání jednovrstvého zdiva má menší ekologickou stopu oproti omítání se zateplením, protože zbytky materiálu lze snadněji sesbírat a likvidovat.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Omítání obvodového zdiva s dodatečným zateplením vyžaduje specifický přístup, zejména při aplikaci vyrovnávací nebo uzavírací vrstvy. Tento krok je nezbytný pro správné těsnění stavby a zabránění průchodu vzduchu obvodovou konstrukcí domu, což je pro stavebníky důležitá informace pro získání dotací a při provádění Blower door testu.

Proč zdít z jednovrstvého zdiva?

Zdroj: Youtube

Práce s izolantem

Při použití dodatečného zateplení je nutné přidat krok lepení izolantu, což u jednovrstvého zdiva nepotřebujete. Správné nanášení lepidla na izolant, jako je polystyren nebo minerální vata, je klíčové pro kvalitu zateplení. Další rozdíl spočívá v kotvení izolantu pomocí talířových hmoždinek. Tento proces vyžaduje přesné dodržování kotevního plánu a zkoušek výtažné síly hmoždinek.

Náchylnost k poškození

Fasády s dodatečným zateplením jsou náchylnější k poškození, například při demontáži lešení nebo běžném užívání okolí domu. Vyžadují použití kvalitních materiálů, správné umístění lepidla na izolační materiály, předepsaný typ hmoždinek atd. Opravy poškození zateplené fasády jsou často složitější a náročnější.

Ekologická stopa

Omítání jednovrstvého zdiva zanechává menší ekologickou stopu ve srovnání s omítáním zdiva s dodatečným zateplením. Zbytky materiálu z jednovrstvého zdiva lze snáze sesbírat, odvézt ze staveniště a likvidovat, což je méně pracné než likvidovat zbytky polystyrenu.

Zdroj: ncma.org, wbdg.org