Omítané fasády mají dlouhou tradici - obvykle se jednalo o minerální omítku, skládající se z jádrové (vyrovnávající podklad) a štukové (povrchové) vrstvy. Podle pojiva šlo o omítky vápenné, cementové nebo vápenocementové (přičemž nevhodné použití vedlo v minulosti často ke stavebním závadám, například při nahrazení prodyšných omítek neprodyšnými, správný materiál musí být ostatně použit i při jejich opravách). Ve 20. století byly omítky (někdy jen lokálně) vyztužovány kovovým pletivem (jehož životnost však, s ohledem na malý průřez drátů, není neomezená), jako podklad byly často používány cementotřískové desky (známé např. pod obchodním názvem Heraklith). Dnes jsou tyto základní omítky používány spíše při opravách a rekonstrukcích, u novostaveb ustoupily sofistikovanějším - nebo na provádění jednodušším - materiálům.

Čtěte také

omítky

Čtěte také

Typ omítky je stejně důležitý jako dobrý kabát

Za zmínku stojí rovněž návrat k některým tradičním omítkám, například hliněným - ty jsou ale používány jen u malé části realizovaných staveb, obvykle s akcentem na celkovou ekologičnost stavby, využití místních zdrojů apod.

Akrylát a silikon

V současné době jsou patrně nejběžnější omítky s pojivy na bázi akrylátů nebo silikonů (občas se mimochodem zaměňují pojmy silikon a silikát, například při špatném překladu z angličtiny). Ty lze s ohledem na dobrou přilnavost aplikovat na širokém spektru povrchů včetně tepelně izolačních hmot (i když některé stavební firmy tuto schopnost občas nadužívají).

Jsou-li omítky prováděny na tepelné izolaci (ať již jde o novostavbu, nebo o starší, nově zateplovaný objekt), můžeme se setkat se dvěma pojmy - KZS (kontaktní zateplovací systém) a ETICS (z anglického "external thermal insulation composite system), se shodným významem. V této souvislosti je vhodné upozornit na skutečnost, že zateplovací systém a povrchová úprava spolu úzce souvisí - z hlediska přípravy podkladu (rovinnost, mechanické vlastnosti), způsobu kotvení, tepelné izolace a paropropustnosti. Jde tedy skutečně o komplexní systém, u něhož lze doporučit použití prvků jednoho výrobce (včetně použití doporučených doplňkových prvků - lišt, výztuží apod.) - byť může být takovéto řešení nákladnější než kombinace nejlevnějších prvků od různých výrobců. Nedodržení této zásady může především zkomplikovat případné reklamační řízení (stanovení příčin poruchy může být složité i pro soudního znalce). Samozřejmostí by mělo být dodržování pokynů pro aplikaci - v praxi se často zanedbává teplota a vlhkost, ty se mohou během dne výrazně měnit a v některých ročních obdobích může být pro práci vhodných jen pár hodin (zatímco pronájem lešení a plat řemeslníků běží stále...).

Text: Ing. Tomáš Pospíšil


CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/13. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne-casopisu@vlmedia.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 272 015 015. Je tu možnost i elektronického předplatného pro vaše mobilní telefony, počítače či tablety.