Finské hlavní město má novou knihovnu od prosince roku 2018. Jmenuje se Oodi a navrhlo ji studio ALA, které vyhrálo v dvoukolovém výběrovém řízení za účasti mezinárodní poroty i aktérů. Velká budova, která má tvar jakési prosklené lodi, dnes sbírá ocenění, nebo alespoň se umisťuje na předních místech v těch největších a nejprestižnějších anketách, jako je vítězství v AZ Awards 2019, užší výběr cen WAF, Architizer A+ Awards nebo dokonce EU Mies Award.

Oodi reprezentuje novou éru veřejných knihoven. Ohromná stavba v sobě totiž nezahrnuje jen jednosměrně určenou funkci, ale jde o veřejný prostor, který je neustále využíván nejen ke čtení. Dokládá to i fakt, že už v březnu roku 2019 přivítala knihovna miliontého návštěvníka, přičemž díky využívání společných prostor pro přednášky apod. je denní návštěvnost někdy i 20 000 lidí.

Foto: Tuomas Uusheimo Autor: Oficiální zdroj Foto: Tuomas UusheimoAutor: Oficiální zdroj

Velká stavba je totiž knihovnou jen z části. V nejvyšším patře, takovém klidovém místě prosvětleném velkými okny, je knihovna. Přízemí je centrální aktivní část, kde najdeme velké foyer, restauraci, kino, divadlo, informační centrum Helsinek, informační centrum EU a velké multifunkční sály. Jeden z nich se dokonce může otevřít do velkého nádvoří, takže se s ním spojí.

Mezi těmito dvěma patry je pak meziprostor, vyplňující mezi vazníky konstrukce místo různými menšími místnostmi konferenčními místnostmi, které se zde zdarma pronajímají, nahrávacími studii, redakčními prostory nebo třeba veřejnými tiskárnami, laserovými řezačkami a dokonce i 3D tiskárnami.

Dům samotný je postaven z ocelové konstrukce, která je obložena dřevěným baldachýnem z prefabrikovaných modulů. Zajímavé je, že Oodi je postavena vlastně jako most. Nad předepjatou železobetonovou deskou se pnou základní ocelové oblouky, které tvoří jakýsi most. Tahle konstrukce právě vytváří velký centrální veřejný přízemní prostor. Velká okna pak dávají do interiéru značné množství světla a tepla. Dům tak jako celek je hodnocen co do stavebně-technických parametrů jako dům s téměř nulovou spotřebou energií. Odhadovaná životnost budovy je 150 let.