Na okraji města Opava v prostorách místního hřbitova vznikne důstojné místo pro poslední rozloučení se zesnulými. Nové prostory včetně nezbytného vybavení poskytnou smutečním hostům dostatek soukromí. Nový objekt postaví společnost Skanska CZ v období od července 2006 do června 2007. Investorem projektu je Statutární město Opava.

„Nový objekt bude citlivě zasazen do stávajícího areálu opavského hřbitova. Jeho součástí bude smuteční obřadní síň pro 120 osob, jejíž kapacitu však bude možné ještě zvýšit otevřením stěn do foyeru. Budova je navržena tak, aby pozůstalým poskytla veškeré služby spojené se smutečním obřadem a především dostatek soukromí při posledním rozloučení se svými příbuznými,“ sdělil Martin Stančík, ředitel závodu Ostrava, Divize Pozemní stavitelství Skanska CZ.

Prostor opavského hřbitova, jehož založení se datuje na léta 1890 – 1891, je situován na okraji města Opava v ulici Otická. V minulosti zde byly pro smuteční hosty k dispozici jen provizorní prostory.

Nový objekt poskytne nejen dostatečně velké prostory, ale také potřebné služby spojené se smutečním obřadem. Budova, jejíž půdorys vytvoří tvar kříže, bude opticky rozdělena na dvě části, nižší přípravnou a doplňkovou a vyšší část, kde bude smuteční síň. Horní část objektu bude prosklená s výhledem na areál hřbitova a vodní plochu, která bude svou zrcadlovou hladinou hosty uklidňovat. Skleněné plochy budou opatřeny žaluziovým systémem, který umožní regulaci intenzity denního světla uvnitř síně. Součástí síně bude rovněž kůr, jenž bude přístupný po schodišti. Smuteční hosté budou do objektu vstupovat skrze čekárnu, jež bude umístěna kolmo k délce smuteční síně. Přístup do objektu bude bezbariérový. Síň poskytne celkem šedesát míst na sezení a šedesát na stání. Otevřením stěn mezi smuteční síní a foyerem bude možné kapacitu ještě zvětšit.

„Nová smuteční obřadní síň bude důstojným místem pro rozloučení se zemřelými. Město Opava tuto stavbu už velmi dlouho potřebovalo a je dobře, že se jí brzy dočkáme,“ řekl náměstek primátora statutárního města Opava Pavel Mališ.

Stavební práce byly zahájeny v červenci letošního roku. Na počátku budou provedeny úpravy stavebního území. Odstraněny budou vzrostlé náletové dřeviny. Nedaleko místa stavby se nachází zahrádky a panelová zástavba. „V průběhu stavebních prací uděláme vše pro to, aby stavba nijak nezasáhla do kvality života v okolí. Naším cílem je rovněž zkrácení termínu výstavby,“ dodal Martin Stančík. Na závěr stavebních prací budou provedeny sadbové úpravy, kdy v okolí objektu bude vysázeno celkem 33 kusů stromů, popínavé rostliny a položen bude nový trávník. Nová smuteční obřadní síň bude dokončena v červnu příštího roku.

O projektu Název: Smuteční obřadní síň OpavaLokalita: Moravskoslezský krajInvestor: Statutární město OpavaZhotovitel: Skanska CZ, Divize Pozemní stavitelství, Direkce Morava,Závod OstravaProjektant: ARCHING SVĚTLÍK – architektonická kancelář, OstravaDoba výstavby: červenec 2006 – červen 2007

Zdroj: Skanska