Kontroly komínů je vhodné provádět před začátkem topné sezony, nebo naopak po jejím skončení, dle zákona však minimálně jednou ročně. Nařízení se přitom týká i komínů či spalinových cest napojených na spotřebiče spalující kapalná paliva či zemní plyn. V případě, že využíváte spotřebič na pevná paliva s výkonem nad 50 kW, kontrolu musíte provést dvakrát za rok. S výkonem do 50 kW vám bude stačit jedna oficiální kontrola ročně, ale komín musí být vyčištěn při celoročním provozu třikrát.

Kontrole předchází čištění spalinových cest, do kterého se můžete pustit svépomocí, kominíka ale poté stejně musíte pozvat, aby to po vás zkontroloval a vydal oficiální zprávu. Bez ní vám hrozí pokuta až 25 tisíc Kč, a pokud se v komíně vznítí oheň, pojišťovna odmítne uhradit škodu. Ta přitom může vzniknout nejen vám, ale i sousedům.

Nařízení pravidelně čistit a kontrolovat komín se týká i chalup, přestože tam topíte jen občas. Z kontrol jsou osvobozeny jen nepoužívané komíny, které však musejí být označeny cedulkou "Mimo provoz".

S pojmem kontrola bývá často zaměňován pojem revize. Ta se ale provádí jen před uvedením spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komínu nebo při změně druhu paliva připojeného spotřebiče. Revizi budete také potřebovat poté, co vám komín vyhořel nebo byl pro technické závady odstaven mimo provoz a chcete ho znovu zprovoznit. Revizi nemůže provést obyčejný kominík, je nutné obrátit se na revizního technika komínů, spalinových cest či komínových systémů.