Historické centrum portugalského Porta patří na seznam kulturního dědictví UNESCO. Je tu spousta domů, které byly alespoň zčásti postavené ještě v dobách mořeplavecké rodiny Diasových nebo když Vasco da Gama plul do Indie. Ovšem většina z nich byla přestavěna v pozdějších dobách, ale stále tu jsou nesmazatelné stopy architektury čtrnáctého a patnáctého století.

Takový je i dům Infante, který dnes navštívíme. Tedy ony jsou dva. Majitel je chtěl opravit a upravit na bydlení a také pro obchod. Historie domů ukazuje na základy, které byly postaveny v patnáctém století, ovšem v pozdějších dobách byl dům několikrát přestavován. Poslední zásadní úprava je z osmnáctého století, kdy byla vystavěna horní část ve stylu portugalského baroka.

Jde to i moderně

Zakázku získala společnost Meireles Arquitectos, která šla na rekonstrukci dvojím způsobem. Vnější fasády citlivě zrekonstruovala přesně podle vzorů a jediné úpravy byly v dolní části, kdy byly zvětšeny výlohy do obchodu. Ovšem samozřejmě vše s posvěcením památkářů.

Druhá cesta pak byla v interiéru. Zde byly zachovány nejcennější barokní prvky, ovšem nahrazení zaniklých částí neproběhlo. Byly doplněny podobným duchem výmaleb, obložení a tvarů, ovšem v jedodušším členění. Tím se vytvořil jakýsi předěl mezi starou barokní částí a moderními technologiemi uvnitř. Podívejme se například do jednoho z bytů. Původní barokní kazetový strop a stěnové táflování byly nahrazeny modernějšími verzemi pouze s geometrickými vzory. Jsou probarvené, takže vytvářejí velmi moderní efekt. Do prostoru pak byl včleněn kvádr s maličkou kuchyní a sociálním zařízením. Zachovány byly okenní otvory s šikmými stěnami a dřevěnými skládacími okenicemi.

Rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2020, získala několik velmi vysokých ocenění. Například čestné uznání v Architecture MasterPrize 2021 za renovaci, Cenu za městský design a architekturu 2020 či stříbrnou medaili ze soutěže MUSE 2021. A tím to neskončilo. Je jich víc, ale tím už vás nebudeme zatěžovat. Na tomto příkladu je prostě vidět, že rekonstrukce historického domu nemusí znamenat do detailu dotažené navrácení původní podoby, ale i přeměnu historického domu na moderní bydlení.

  • Autor: Meireles Arquitectos
  • Lokace: Porto, Portugalsko
  • Velikost projektu: 1406 m²
  • Foto: João Morgado