Zatímco střechu či okna můžeme kompletně vyměnit, spodní stavba zůstává. Pokud není precizně vyřešené její odizolování proti zemní vlhkosti či spodní vodě, riskujeme funkčnost celého domu a jakékoliv následné práce mohou přijít vniveč.

Dodatečnou hydroizolaci stavby je možné řešit několika způsoby, vždy ale platí, že o vhodnosti zvoleného řešení by měl rozhodnout odborník na základě podrobného průzkumu stavby. K diagnostice staveb a měření vlhkosti zdiva se používá například mikrovlnný měřicí přístroj, který zvládne povrchové měření i měření hloubkové do několika desítek centimetrů.

Samotnou realizaci odizolování stavby by rozhodně neměl provádět laik, sanace spodní stavby patří do rukou odborné firmě, protože úspěch řešení závisí nejenom na jeho správném návrhu, ale především na kvalitě odvedené práce, o které často rozhodují nepatrné detaily.

Podřezání zdiva

Chybějící hydroizolace způsobuje, že se vlhkost šíří kapilárním vzlínáním ze základů do zdiva. Důsledkem toho je vznik mokrých map, plísní, zdivo degeneruje, klesá jeho únosnost a tepelný odpor. Jedním z řešení je odstranění vlhkosti mechanickým zásahem.

Typicky se jedná o podřezání zdiva. K tomu se využívá řetězová nebo diamantová pila, většinou se řez provádí v ložné spáře zdiva, realizovat lze ale i podříznutí smíšeného zdiva nebo betonové stěny (pomocí diamantové pily). Řez se provádí asi po metrových úsecích a vyčištěná mezera se zaplňuje izolačním materiálem zpravidla na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu. Do spáry se poté instalují malé klínky a spára se vyplňuje rozpínavou maltou.

Vrážení nerezových desek

Další možností je vrážení nerezových desek do zasaženého zdiva. Hydroizolační vrstvu tvoří v tomto případě nerezové desky vlnitého plechu, které se zaráží do ložné spáry zdiva. Jednotlivé desky jsou do zdiva zaráženy strojně nebo ručně pneumatickým kladivem. Krajní vlny plechů se napojují překrytím, čímž vznikne kompaktní hydroizolace. Výhodou této metody je dlouhá doba životnosti hydroizolace, zdivo ale musí mít pravidelnou vodorovnou spáru a odborník také musí posoudit, zda stavbě neuškodí rázy vznikající při zaražení plechů.

Voda číhá všude

Velkým problémem u starých domů bývá nedostatečně dimenzovaný nebo degradovaný systém odvodu srážkové vody ze střechy. Ta, pokud není korigována, teče nekontrolovaně k základům domů, které může podmáčet. Součástí hydroizolačních opatření by proto mělo být také správné vyřešení dešťové vody, respektive revize odpadních potrubí vedoucích do kanalizace nebo sběrné jímky.

Tento článek jsme mohli najít i v časopisu Dům&Zahrada. Příště si řekneme o chemické injektáži a drenáži.