Chemická injektáž

Velmi účinným principem ochrany zdiva před vzlínající vlhkostí je chemická injektáž. Jedná se o často používanou sanační metodu, která umožňuje provést injektáž zdiva relativně rychle a bez větších omezení provozu stavby. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické injektáže zdiva spočívá v jeho napuštění injektážním prostředkem, který je do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Ten ve zdivu vytvoří dodatečnou hydroizolační (voděodolnou) vrstvu, která brání v prostupu vlhkosti do zdiva. Chemická injektáž se provádí buď jako tlaková, nebo netlaková, první z nich je určena pro izolování jakéhokoliv zdiva, druhá pro izolaci menšího rozsahu a pro zdivo cihelné či kamenné.

Jako izolant se při chemické injketáži používají bezbarvé silikonové prostředky na základě baysilonů nebo speciální emulzní krémy.

Drenáže

Součástí ochrany proti zemní vlhkosti a zemní vodě bývají obvykle drenážní systémy, které mají za úkol odvést vodu od stavby. Důležité je to hlavně u nepropustného podloží. Drenážní systémy se provádějí odkopáním zdiva, resp. základů až k základové spáře, kam se na betonovou mazaninu ukládá drenážní trubka v propustném štěrkovém zásypu. Drenážní trubka musí být nad úrovní základové paty. Vzhledem k tomu, že drenáž kolem domu musí být napojena na kanalizaci nebo sběrnou jímku, je nutné zajistit průchodnost potrubí, aby nedocházelo k hromadění vody u paty základového zdiva. Drenáž základů domu by měla být doplněna kontrolními šachtami pro možnost propláchnutí systému v případě zanesení usazeninami.

Na odkopané zdivo se instaluje hydroizolace, většinou ve formě bitumenové stěrky, jejíž výhodou je velmi snadná aplikace a možnost snadného vyřešení i případných komplikovanějších konstrukčních detailů.

Štěrkové lože chrání geotextilie, která odděluje kamenivo od zeminy, která by drenáž postupně zanášela.

Kolik to bude stát

Kolik bude stát dodatečná hydroizolace spodní stavby je otázka, na kterou se v podstatě nedá odpovědět v obecné rovině. Cenu ovlivní stav zdiva, míra jeho poškození, ale také princip založení objektu atd.

Například jednořadá vodorovná tlaková injektáž zdiva (izolace proti zemní vzlínající vlhkosti ve zdivu nad úrovní terénu) vyjde na 3000-4000 Kč/m2 průřezového zdiva. Plošná tlaková injektáž zdiva (izolace proti zemní vzlínající vlhkosti ve zdivu pod úrovní terénu) bude stát cca 5000-6000 Kč/m2 průřezového zdiva.

Za metodu vrážení plechů dáte minimálně 1400-2000 Kč/běžný metr zdiva a ceny podřezání startují asi na 1000 Kč/běžný metr zdiva.

Tento článek jsme mohli najít i v časopisu Dům&Zahrada 2/17.