Oprava prasklin v cihlovém komíně vám může ušetřit pozdější opravy v hodnotě tisíců korun a také zajistit bezpečnost vám i vaší rodině tím, že sníží možnost vzniku komínového požáru. Dobrou zprávou je, že praskliny v cihlách, maltě, koruně a uzávěru komína snadno opraví i domácí kutil, a to pouze pomocí několika jednoduchých nástrojů a materiálů. Pro tuto práci si vyberte teplý a suchý den, protože některé materiály potřebují několik hodin na vytvrzení.

Nepodceňujte ani drobné praskliny

Z malých prasklin v létě se mohou do jara příštího roku stát překvapivě velké praskliny. Neudržované větší praskliny ve vnějších cihlách prohloubí pronikání deště, sněhu a ledu. Voda si pak razí cestu dolů mezi vnější cihlu a oplechování, ale někdy i dále dovnitř mezi vnější cihlu a kouřovod. Voda se může hromadit a způsobit značné škody na střešních systémech a vnitřních stropech, izolaci, stěnových nosnících a podlahách.

Jak hasit komínové požáry:

Zdroj: Youtube

Oprava prasklin jako prevence požárů komínů

Trhliny v cihlovém komíně, které pokračují z kouřovodu do exteriéru, mohou způsobit velmi škodlivý komínový požár. Komínové požáry se mohou vznítit okamžitě – výjimkou nejsou ani výbuchy, kdy dojde k roztržení komínového tělesa. Ne u všech oprav je nutné provést všechny následující kroky. Menší poškození komína může vyžadovat pouze zběžnou práci. Je však dobré komín pečlivě prohlédnout a i malé prasklinky řešit co nejrychleji.

Doplňte maltu do spár

Malta drží cihly pohromadě. Nová malta je hladká a pevná, ale s přibývajícími ročními obdobími může být narušena přírodními živly i prudkými změnami teploty. Protože malta je měkčí než cihla, vždy se nejdříve zhorší její stav. Ideální je narušenou a rozpadávající se maltu vyškrábat a nahradit ji maltou novou. Kramlí, špičkou zednického kladiva nebo úzkým sekáčem odstraňte všechnu drolící se maltu, tuto práci dokončete drátěným kartáčem. Cihly komínového tělesa postříkejte zahradní hadicí a vodu nechte 30 minut působit. Než budete pokračovat v práci, ujistěte se, že jsou cihly suché. Rozmíchejte dávku malty, dokud nebude mít vhodnou konzistenci, a pomocí špachtle ji vtlačte do otevřených spár tak, aby odpovídala vzhledu stávající malty. Vyhlaďte spáry pomocí půlkulaté spárovací špachtle. Spára by měla být mírně konkávní a zapuštěná pod povrch cihly.

Tmelení kolem kouřovodu a koruny

Jednou z hlavních cest, kudy může voda vniknout do konstrukce domu a způsobit škody, je spoj mezi kouřovodem a korunou komína – plochým betonovým prvkem, který kryje horní část komína. V této oblasti se obvykle po několika sezónách vytvoří mezery. Voda, která se do této mezery dostane, může stékat po stranách kouřovodu. Drátěným kartáčem vyčistěte veškeré nečistoty, jako je mech a uvolněná malta. Pomocí pistole s kartuší s vysokoteplotní maltou vyplňte tuto mezeru a maltu uhlaďte.

Oprava trhlin v oblasti koruny komína

Komínová koruna je sešikmený plochý krycí betonový dílec, který tvoří nejvyšší část vašeho komína. Účelem komínové koruny je jednak chránit zděnou část komína, jednak zabránit hromadění vody na vrcholu. Trhliny v koruně jsou ještě problematičtější než trhliny na svislých částech komína, protože se zde může hromadit voda, sníh a led. I při doporučeném sklonu koruny v poměru 1 : 4 se v této oblasti bude držet vlhkost. Velké praskliny na koruně komína lze opravit předem namíchanou cementovou maltou.

Zdroj: realhomes.com, inspectapedia.com