Dne 31. srpna 2004 vyhlásil energetický regulační úřad nové ceny zemního plynu platné pro čtvrté čtvrtletí roku 2004, tedy pro první polovinu otopné sezóny. Denní tisk již v předstihu avizoval zdražení až 14 %, ke kterému skutečně došlo, ale pouze v kategoriích středního a velkého odběru. Maloodběr domácností podražil oproti cenové úrovni ve třetím čtvrtletí o cca 9 až 10 %. Avšak každému, kdo využívá zemní plyn k vytápění je jasné, že snížení cen v průběhu letního období k nijak závažné úspoře nevede, neboť největší část dodávky se realizuje v období září až duben. Informativně, v souladu s příslušnou vyhláškou můžeme uvést, že celkové rozdělení roční spotřeby domácnosti (rodinný domek, vaření, příprava TUV, vytápění) po čtvrtletních obdobích může být následující: leden až březen – 42 % duben až červen – 13 % červenec až září – 9 % říjen až prosinec – 36 % Dodávky zemního plynu v období říjen až březen představují 78 % celkové roční spotřeby zemního plynu. Ve zbylých 22 % připadá na měsíce duben a září 15 %. Pro plynofikovanou domácnost jsou z tohoto pohledu zajímavé především ceny zemního plynu v I. a IV. čtvrtletí. Vzorové vyhodnocení Pro názornost si vyhodnotíme vývoj nákladů na zemní plyn pro typický rodinný domek s roční spotřebou 30.000 kW/h energie v zemním plynu, jedná se cca o 3.000 kubických metrů zemního plynu. Spotřeba ve sledovaném období (I. a IV. kvartál) činí cca 24.000 kW/h, tedy 2.500 kubických metrů zemního plynu. Pro vyhodnocení nákladů na zemní plyn využijeme následující údaje: Kategorie odběratele – maloodběr domácnosti s roční spotřebou 9,45 až 63 MWh Roční spotřeba na vytápění, přípravu TUV a vaření – 24 MWh Sledovaná období X.01-III.02 X.02-III.03 X.03-III.04 X.04-III.05 – pro období I. až III. 05 ponecháme stejnou cenovou relaci s tím, že dále analyzujeme vliv případného zvýšení na náklady za sezónu. Všechny potřebné údaje známe, není proto problém si je sestavit do tabulky. Náklady na zemní plyn v obdobích při spotřebě 24 MWh – společnost Středočeská plynárenská, a.s.

ObdobíSoučet stálých platůZemní plynCelkemZměna % od výchozího období
X.01-III.0288213594144760
X.02-III.039421167112613-12,9
X.03-III.0412151243013645-5,7
X.04-III.05143413085145190,3

Z hodnocení vyplynulo, že cena spotřeby zemního plynu v příslušných obdobích se vrací na úroveň, na které byla na přelomu roků 2001 až 2002, nejedná se tedy o situaci, kterou bychom už nezažili. Na základě vyhodnocení lze také vyvodit některé další závěry. Předně se musíme připravit na to, že v nastávajícím období X.04-III.05 zaplatíme za dodávku zemního plynu o cca 6 % více než za období předcházející, každopádně výdaje budou téměř shodné na přelomu let 2001 a 2002. Samozřejmě zatím neznáme ceny zemního plynu pro I. čtvrtletí roku 2005, je tedy vhodné analyzovat. Jaký celkový dopad na náklady bude mít případné další vyhlášené zdražení. Možné dopady nárůstu ceny ZP od I.05 na celkové náklady za období X.04-III.05

Zdražení od I.05Dopad zdražení na sledované období – změna %Meziroční změna - %
0 %0 %6 %
5 %2,7 %9,2 %
10 %5,3 %12,1
15 %8 %15 %

Z vyhodnocení je patrné, že si budeme muset na zemní plyn za sledované období připravit nejméně o 6 % více prostředků než minulý rok. Dopady ještě dalšího zvýšení pak můžete odečíst ze sloupce meziroční změna. Hodnoty v sloupci zdražení zhruba odpovídají navýšení nákladů oproti období X.01-III.02. I při drastickém zdražení 15 % zaplatíme o 8 % více než dříve. Závěrem Příspěvek asi oprávněně připomíná žonglování s čísly, což je ale způsobeno složitějším způsobem propočtu a také značným množstvím vstupních dat a nejistot, dále pak častými změnami ceny zemního plynu. I z toho důvodu jsme raději posuzovali pouze tu část roku, kdy je spotřeba nejvyšší. Dopady „letních spotřeb“ a „letních zlevnění“ nejsou tolik významné. Dále jsme chtěli upozornit na neopodstatněné zkreslení v tiskových prohlášeních, která s oblibou přebírají masmédia a doplňují komentáři o krutém, drastickém a jiném zdražení zemního plynu. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com epz@ceskaenergetika.com"