Ornice je vrchní pravidelně obdělávaná vrstva půdy. Obsahuje hodně humusu, který ji zbarvuje do tmava a větší množství mikroorganismů. Hloubka ornice je podle hloubky zpracování půdy asi od 10 do 30 cm.