Osika – rychle rostoucí listnatý strom, dosahující výšky až 30 m. Řapíky listů jsou ze stran mírně zploštělé a vítr, který se do nich opírá, způsobuje jejich stálé chvění.