Řada nedostatků na nekvalitně navržených nebo nekvalitně provedených stavbách - ať jsou ze dřeva, cihel nebo oceli - se obvykle projeví až za deset, patnáct nebo dvacet let. Pokud se ovšem závažné závady ukáží už po jednom nebo dvou letech užívání, pak se evidentně jedná buď o totální zmetek, nebo o zcela špatně navržený či nedbale provedený stavební detail z nevhodných materiálů, obvykle nevhodnou technologií. Rodinné domy už dnes konečně vypadají mnohem lépe než před třeba deseti lety. V řadě uniformity stále více probleskuje originální a nápadité řešení staveb. To všechno zaznamenáme, i pokud jen letmo míjíme satelitní městečka kolem metropolí. Co se ale skrývá pod povrchem? Jak kvalitní je ta která stavba a jaké vady vykazuje po roce, po dvou a jaké závady se na ní vyskytují třeba za pět nebo deset let? To všechno už by se dnes mělo vědět, od počátku našeho stavebního boomu uplynulo přece jenom už kolem patnácti let. A tak pokud bychom promluvili s reprezentativním vzorkem majitelů rodinných domků, mezi spokojenými bychom našli i neopomenutelnou skupinu těch, kteří si mají na co stěžovat. Je zbytečné v tomto ohledu diskutovat na téma „které stavby a z jakých materiálů jsou lepší nebo horší“. Nevhodné použití není způsobeno vybraným materiálem, ale nedostatečnými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oboru navrhování a provádění stavebních konstrukcí a staveb. A to samozřejmě z kteréhokoliv stavebního materiálu. Co je ale ještě horší, mnohdy se jedná přímo o úmyslné a vědomé poškozování spotřebitele s cílem získat více zakázek. To se může dít formou nereálného snížení ceny stavebního díla, nákupem levnějších materiálů nebo nedodržením doporučených a osvědčených technologií provádění. A toto jsou také dva hlavní důvody, proč je dnešní stav na našem trhu s rodinnými domy a dalšími novými stavbami poměrně neutěšený. Jak ale zajistit, aby stavby a stavební konstrukce byly navrhovány a realizovány pouze z vhodných materiálů a vhodnou technologií – a jak se bránit před vědomým poškozováním zákazníků? Jde to, pokud se bude důsledně kontrolovat dodržování zákonů. A pokud bude spolehlivě fungovat ochrana spotřebitele před nepoctivými a neseriózními dodavateli staveb. -ag-