Průběžně a po celou dobu splácení? Jak se změnil jeho život, o kolik se snížily jeho možnosti získat nějaký "svůj" úvěr neboli úvěr pro sebe? Ale jsou tu i takové "detaily" ve snížení jeho komfortu, jako třeba to, když musí méně či více často chodit na poštu pro "vaše" upomínky, protože kromě vás je posílá banka samozřejmě i jemu.

Je to člověk, který je vlastně bance dlužný stejně jako vy, a ačkoliv po celou dobu vašeho splácení neuhradil sám ani korunu (to jste dělali vy), může se stát, že si nebude moci vzít další úvěr - protože mu jednoduše banka po nahlédnutí do registru sdělí, že je předlužený a že špatně (pozdě) úvěr splácíte. Jeho možnosti ohledně financí mohou být krátko nebo dlouhodobě omezené.

Spoludlužník má před věřitelem (bankovním ústavem) stejná práva a povinnosti jako dlužník.

Tento vztah během let může nabýt bizardních a dramatických forem. Představte si, že splácíte hypotéku a něco se zadrhne - váznou vám někde peníze, přišli jste o práci nebo část výdělku, vážněji jste onemocněli. Pak ke všeobecnému, i když dočasnému, stresu a zmatku přistupuje ještě spoludlužník se svými dotazy a obavami.

Z jeho hlediska je to pochopitelné. Protože zatímco vy se se svým finančním závazkem vůči bance (potažmo eventuálním finančním problémem) detailně, průběžně a dá se říci nonstop zabýváte, spoludlužník nikoliv. A tak pokud vy víte přesně, jaká je situace, kdy hrozí upomínka, pozdní platba, víte, odkud vám jdou peníze, kdy dojdou na účet, kolik bude či nebude chybět - spoludlužník nic z toho neví, protože ho tím nezatěžujete, a ví jen jednoduše tolik, zda je zaplaceno, nebo zda zaplaceno není.

A naopak - zatímco vy víte, jak se splácení posunuje, jak vám pěkně "odsýpá", jak se úvěr zmenšuje, tak spoludlužník tyto úspěchy tak neprožívá, naopak ho znervózní a často i vyděsí obyčejná upomínka, o které vy víte, že nic neznamená, jen že jste třeba zaplatili splátku o den později a nic více. Po druhé upomínce ovšem spoludlužníkovi může zavolat z banky oddělení pohledávek a upozornit jej telefonicky. To pro něj není nic příjemného. Připomenou mu, že má stejná práva a povinnosti jako člověk splácející hypotéku a že může být veden v bankovním registru neplatičů.

  • Nezatěžovat spoludlužníka vašimi problémy tedy může být dvojsečné - je dobré alespoň pravidelně informovat. Sdělte mu, ke kterému dni bude zaplaceno, anebo že třeba je na cestě upomínka a kdy bude splátka uhrazena.
  • Je dobré posílat spoludlužníkovi pravidelné písemné mailové "reporty", kde stručně pravdivě a jasně sdělíte, jaký je průběžný stav úvěru.
  • Pokud vám třeba nevěří nebo je nervózní, předejte mu také přímo spojení na úvěrové oddělení banky, správu pohledávek a podobně. Tak, aby se informoval u někoho z druhé strany, ze strany věřitele, a nikoliv u vás jako dlužníka. V bance mu přesně a věcně sdělí, jaký je aktuální stav úvěru, co hrozí nebo nehrozí po první či druhé upomínce a podobně.

-ag-Foto: www.profimedia.cz