Více dluhů, ale i vyšší příjmy, odvaha riskovat a ochota přemýšlet již v mládí, jak se připravit na významné osobní finanční milníky, jako jsou koupě vlastního bydlení nebo založení rodiny. Češi objektivně bohatnou, a i když souběžně s tím stoupá průměrné zadlužení tuzemských domácností, v mnohých případech mají půjčky racionální základ. „Byty, vlastní vzdělání a podnikání. Jde o investice, od nichž lidé čekají dlouhodobý, a nejen ekonomický, přínos. Stále více Čechů myslí na budoucnost, i kdyby šlo jen o pět let dopředu. To je velká změna,“ popisuje přítomnost Miloš Filip, finanční analytik a ředitel distribuce a marketingu ING Investment Management, který pro Nakladatelství C. H. BECK připravil trilogii Osobní a rodinné bohatství.Jednotlivé díly nesou názvy Kam s penězi, Jak se dobře zajistit a Jak chytře investovat. Čtenáři najdou na téměř 1100 stránkách vyčerpávající přehled, jak spravovat své jmění – ať už jde o tisícikoruny, nebo miliony korun. Autor své bohaté zkušenosti nabyté i na zahraničních kapitálových trzích zúročuje v mnoha konkrétních příkladech, tabulkách, grafech nebo komentářích. Činí tak neotřelou formou, která má daleko k suchému mentorování vlastnímu řadě ekonomických publikací. Poptávku po tématu stvrzuje i množství příloh nebo časopiseckých či elektronických titulů zaměřených na rodinné a osobní finance."Trilogie Osobní a rodinné bohatství zaplňuje značnou mezeru v praktickém finančním vzdělávání na českých vysokých školách. Zareagovali jsme pružně - od zimního semestru akademického roku 2006/2007 podle těchto i dalších učebnic přednášíme v novém předmětu Osobní a rodinné finance," uvádí prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. z VŠE v Praze.Publikace Osobní a rodinné bohatství nabízí časem prozkoušené rady a doporučení a také poměrně nové finanční koncepty, které čtenářům pomohou budovat rodinný a osobní majetek postupně, rok od roku (a také krok za krokem), na solidních a dlouhodobých základech."Jsou to knihy, které, podle mého názoru, po desetiletích jako první v češtině komplexním, výstižným, praktickým, srozumitelným a poutavým způsobem zpracovávají problematiku osobních a rodinných financí. Jsou to knihy, jejichž studium slibuje užitek každému, kdo chce zodpovědně a kvalifikovaně nakládat se svým majetkem, " říká Ing. Martin Kupka, CSc., hlavní ekonom a ředitel investičního výzkumu ČSOB.Autor shrnuje a předkládá čtenářům praktické poznatky finanční ekonomie - aplikované na osobní a rodinnou finanční situaci. Rady a doporučení pro rodinné finance autor v knize dokládá na řadě reálných situací a příkladů a výstižných více než 100 obrázcích a grafech. Do trilogie přispěli svým pohledem a názory na osobní finance mj. pánové Zdeněk Bakala nebo Petr Zahradník.Zdroj: Smart