Předmětem soutěže je vytvoření vysoce energeticky hospodárného, udržitelného konceptu dvou samostatných off-grid (ostrovních) apartmánových jednotek v kontextu šumavské krajiny. Primárním cílem je soběstačnost, nezávislost na inženýrských sítích, a to při zachování nejnižší možné potřeby energie v celém životním cyklu objektu. Výsledný projekt musí respektovat prostředí, do něhož vstupuje, krajinu, jejíž se stává součástí, a čistotu přírody, jejíchž zdrojů využívá. Objekty musí v krajině působit přirozeně, musí vycházet ze svého okolí a rozvíjet jeho kvality.

Komplexní přístup k návrhu vyžaduje stejnou zodpovědnost také provozního a konstrukčně materiálového řešení. Současný stav poznání otevírá možnosti uplatnění řady tradičních stavebních postupů a materiálů v kombinaci s nejsoučasnějšími. Koncept provozního řešení musí být účelný, ale ne na úkor komfortu užívání, v odpovědi na zadaný stavební program co nejúčinnější, umožňující hospodárné zacházení se zdroji i odpady.

Není nutné hledat bezpodmínečně hi-tech řešení. Naopak, návrat ke starým stavitelským konceptům před dobou elektřiny přináší obrovskou spoustu ponaučení i pro budoucí architekturu a je v návrzích vítán. Technologie je v tomto ohledu vnímána pouze jako nástroj k dosažení soběstačnosti celého organizmu.

Předmětný pozemek v obci Vyšší Brod se nachází v blízkosti rekreačního areálu Kramolín a obce Lipno nad Vltavou, ale zároveň si zachovává charakter volné šumavské krajiny v údolí Hodslavského potoka. Pozemek se mírně svažuje k jihovýchodu. Jediná příjezdová cesta přichází k pozemku z jihu. Část pozemku je pokryta smíšeným lesem.

Pro dvě rodiny

Předmětem návrhu jsou 2 samostatné apartmánové jednotky určené pro pohodlné využití 4člennou rodinou (2 dospělí + 2 děti), poskytující prostor pro spánek, přípravu jídla, společné stolování a trávení volného času, hygienické úkony a komfortní skladování osobních věcí, oblečení a sportovního vybavení pro týdenní použití. Doporučená maximální podlahová plocha jednotky je 100 m². Ke každé jednotce je nutné na pozemku poskytnout 1 parkovací stání. Ubytovací jednotky budou doplněny o provozní zázemí zahrnující prostory pro zajištění technického zařízení, servisu běžného provozu a skladování v minimálním nutném rozsahu.

Optimalizace dispozice objektu, za předpokladu že nebude postižena její kvalita, je prostředkem ke snížení podlahové plochy a tím i energetické náročnosti objektu. Provozní koncept by měl vycházet z modelu provozu 4členné rodiny v různých variantách, také v závislosti na ročním období.

Více informací a podklady k soutěži jsou na stránkách www.ceskyostrovnidum.cz. Soutěžní návrhy se podávají do 31. 5. 2016 v podatelně FSv ČVUT v Praze.

Titulní foto: Shutterstock.com