Ekologie a šetření energiemi jdou dnes ruku v ruce. Cestou k výrobě elektrické energie pro vlastní spotřebu jsou obnovitelné zdroje, elektřinu lze takto vyrábět dvojím způsobem. Tím častějším je situace, kdy je zdroj připojen k distribuční soustavě, vyrobená energie je v době přebytku posílána do distribuční sítě a proplácena formou zeleného bonusu. V době nižší výroby objekt čerpá část potřebné energie z veřejné soustavy.

ČTĚTE TAKÉ:

Druhou možností jsou takzvané ostrovní systémy, nezávislé na veřejné distribuční soustavě. Ještě donedávna byly využívány spíše v oblastech bez možnosti běžného připojení k elektrifikační síti. Energii potřebnou k provozu domu zajišťují v těchto případech v závislosti na klimatických a přírodních podmínkách větrné či fotovoltaické elektrárny. Přebytky jsou ukládány do záložních baterií. Pro období, kdy tyto zdroje nedostačují, je nutné mít záložní zdroj - obvykle to bývá benzínový nebo dieselový agregát. V oblastech, kde je to vhodné, lze využít takzvané hybridní systémy, využívající kombinaci různých zdrojů energie, nejčastěji slunce a větru.

O realizaci ostrovních systémů se však hovoří ve spojitosti s výrobou elektrické energie pro vlastní potřebu i v širším měřítku jako o způsobu, jak efektivně snižovat náklady na energie. Nejčastějším zdrojem je v takovýchto případech FVE. Určitou nevýhodou je, že FVE vyrábí energii přes den, kdy jsou odběry energie nejmenší, a ráno a večer, kdy je potřeba energie nejvyšší, FVE v činnosti není, a je tedy nezbytné zajistit dostatek energie pomocí sestavy baterií s odpovídající kapacitou. Cílem těchto systémů je co nejefektivnější využití vlastní vyrobené energie a minimalizace či úplná eliminace odběrů ze sítě a přeposílání přebytků energie do distribuční soustavy.

V ideálním případě je v ostrovním systému energetický zdroj galvanicky oddělen od distribuční soustavy a veškerou vyrobenou energii spotřebuje samotný výrobce. Její přebytky jsou ukládány do záložních baterií, ale tak, aby vyrobená i uložená energie pokryla všechny nároky objektu na elektřinu. Celý systém proto musí být správně nadimenzován a řízen.

Řízení systému využívání vlastní energie umožňuje kupříkladu omezovač přetoku elektrické energie do distribuční soustavy (OPDS) společnosti ProgSystems, s. r. o. Systém vyhodnocuje aktuální spotřebu elektrické energie objektu vzhledem k výkonu FVE, řídicí jednotka pak reguluje výkon střídačů. Součástí je i regulace pro ovládání a spínání některých elektrospotřebičů, u nichž je možná regulace (TUV, elektrokotel, tepelné čerpadlo…) v době, kdy FVE pracuje. V případě volné kapacity zapojuje OPDS spotřebiče, případně zajišťuje dobíjení baterií, energie z nich je využívána v době, kdy FVE nepracuje.

Text byl připraven ve spolupráci s firmou ProgSystems, s. r. o.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com; foto: Terms