Upevněním posledního solárního panelu s pořadovým číslem 3120 společnost HiTechMedia Systems, s.r.o. 15. července 2007 zakončila stavební práce na největší fotovoltaické elektrárně ve střední Evropě. Celkový instalovaný výkon elektrárny nacházející se v katastru obce Ostrožská Lhota se zastavil na úctyhodné hodnotě 702 kWp. Uherskohradištský investor tak po krátké pauze, vyplněné budováním tohoto díla, opět zaujal prvenství v celkovém instalovaném výkonu solárních panelů na území České republiky.„Skutečnost, že jsme v Čechách po roce opět lídrem v oblasti provozování fotovoltaických elektráren v nás nezanechává o nic skromnější pocit v porovnání se skutečností, že spuštěním nové solární elektrárny v Ostrožské Lhotě zbavíme životní prostředí téměř jedné tisícovky tun kysličníku uhličitého, který díky naší dokončené stavbě nebude vypuštěn do ovzduší při výrobě energií z fosilních paliv," sdělil jednatel společnosti HiTechMedia Systems, s.r.o. Vladimír Mléčka.„Do konce měsíce července jsme provedli ověřovací zkoušky, oživení a připojení fotovoltaickéhosystému do distribuční sítě. V rámci zkušebního provozu bychom chtěli využít vysokých letních teplot a postupně připojovat odzkoušené bloky, než docílíme maximální možné výroby elektrické energie," prozradil projekt manažer elektrárny v Ostrožské Lhotě Vítězslav Jančík.

Investicní náklady dokončeného projektu se po navýšení z původních 600 kWp na 702 kWp v samotném závěru vyšplhaly těsně pod sto milionů korun. Na větší část této investice byly uvolněny finance z dlouhodobého úvěru poskytnutého Komerční bankou, zatímco část nákladů pokryl investor z vlastních zdrojů. Dotace z OPPP, programu podpory Obnovitelné zdroje energie významnou měrou napomohly k lepší ekonomice tohoto jedinečného projektu.

Zdroj: HiTechMedia Systems