Bez dobře zvoleného a umístěného svítidla se v koupelně nebudete cítit pohodlně. Při nedostatečném osvětlení si jen stěží správně nanesete make-up nebo se hladce oholíte. Ještě podstatnějším tématem je v případě koupelnového osvětlení bezpečnost.

Technická specifika

Koupelna má i s ohledem na výběr osvětlení svá specifika oproti ostatním pokojům v domě. V první řadě musíme přihlédnout k otázce bezpečnosti, neboť v koupelně může při nedodržení technických norem snadno dojít k úrazu.

Při výběru vhodného koupelnového svítidla musíme vedle designu či intenzity světla přihlédnout i k technické způsobilosti konkrétního typu osvětlení pro využití v koupelně. Zda je svítidlo skutečně pro užití ve vlhkém prostředí koupelny vhodné, rozhoduje stupeň jeho ochrany proti vniknutí pevných předmětů a vody, který se značí zkratkou IP.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak porozumět značení svítidel

Stupeň ochrany udává kód IP. Jeho stupně vhodnosti použití v jednotlivých koupelnových zónách určuje předpis ČSN EN 60 529. Pokud na obalu svítidla není IP uvedeno, pak není pro užití v koupelně vhodné.

Stupeň ochrany se skládá ze dvou číslic – první z nich určuje stupeň ochrany svítidla proti vniknutí pevných předmětů na část svítidla, která vede proud. Druhá číslice udává ochranu svítidla proti vniknutí vody. Obecně při tom platí, že čím je číslice vyšší, tím je svítidlo těsnější, a tudíž i bezpečnější pro užití v prostředí koupelny.

IPPrvní znak - ochrana proti vniknutí pevných předmětůDruhý znak - ochrana proti proniknutí vody
0nechráněnonechráněno
1předměty do 50 mmkapající voda
2předměty do 12 mmkapající voda při sklonu 15 stupňů
3předměty do 2,5 mmšikmo dopadající (dešťová)
4předměty do 1,0 mmstříkající, polití
5chráněno proti prachutryskající v libovolném směru
6prachotěsné provedeníintenzivně tryskající, při vlnobití (silné proudy vody)
7 při dočasném ponoření
8 při trvalém ponoření pod tlakem

4 zóny koupelny

Z hlediska vhodnosti osvětlení můžeme koupelnu rozdělit do 4 zón:

1. První zónu tvoří místa, kde velmi často dochází k bezprostřednímu kontaktu s vodou. Jedná se tedy především o vnitřní prostory vany, umyvadla nebo sprchového koutu. Tato místa obvykle zůstávají bez svítidel. Jedinou výjimkou jsou v tomto případě speciální světla přímo určená do vnitřních prostor sprchových koutů a masážních van.

2. Ani ve druhé zóně, která se nachází v nejbližším okolí vany, se nelze vyhnout častému kontaktu s vodou. I tyto prostory si žádají velmi kvalitně izolovaná svítidla, kterým nevadí styk ani s tekoucí vodou.

3. Další zónu lze vymezit přibližně 60 centimetry okolo umyvadla a sprchového koutu a nad 2,25 metru nad okrajem vany. Nejnižší stupeň ochrany je pro tuto zónu IP 44.

4. V poslední zóně, která se rozkládá mimo předchozí zmiňované zóny, již nehrozí žádné přímé postříkání svítidla vodou. Není proto problém do těchto míst použít klasická koupelnová svítidla. Nejnižší stupeň ochrany je pro tuto zónu IP 21.

Zdroj: svitidla.com