Koupelna je místnost, kterou plně využívají všichni členové domácnosti. Slouží k provádění osobní hygieny, zkrášlování, ale i k odpočinku a načerpání sil po únavném dni. Měla by být tedy nejen hezká, ale také dobře osvětlená. Intenzita světla se pro tyto účely diametrálně mění - potřebujeme tady světlo běžné, tlumené, a naopak i s vysokou intenzitou. Ovšem elektřina a voda nejdou dohromady, jaké osvětlení a kde lze, či naopak nelze v koupelně instalovat?

Normy vám to řeknou

Koupelna Autor: Keramika Soukup Autor: Keramika Soukup

Umělé osvětlení obytných budov určovala norma ČSN 36 0452, která byla nahrazena v roce 2004 normou ČSN 73 4301. Dnes je tato norma platná se zapracovanými změnami ve verzi z roku 2012. Z hlediska bezpečné instalace světel lze koupelnu rozdělit na čtyři zóny označené 0 až 3. Takzvaným nulovým úsekem je prostor vany a sprchového koutu, kde je možné instalovat elektrické přístroje výhradně určené k tomuto účelu. Do zóny 1 patří prostor nad vanou do výšky 2,25 m, který je určen především pro ventilační zařízení z nevodivých hmot nebo pro ohřívače vody. Zóna číslo 2 je prostor vzdálený od vany 0,6 m a vysoký 2,25 m, zde je možné již umístit svítidlo, jeho spodní okraj však musí být minimálně ve výšce 1,8 m nad podlahou.

Se zónou 2 sousedí 3. bezpečnostní úsek, široký 2,4 m a vysoký 2,25 m. V tomto prostoru norma umístění osvětlení speciálně nevymezuje, jsou v ní zmíněna pouze spínací a ovládací zařízení a zásuvky v běžném provedení s izolačním krytem. Abychom měli jistotu při výběru světel i zásuvek a spínačů, je vhodné se i při znalosti normy poradit předem s odborníkem. V opačném případě by se mohlo stát, že zařízení, která koupíme, odmítne elektrikář připojit. Výběr osvětlení interiéru je sice především věcí osobního vkusu, v koupelně by mělo být na prvním místě zajištění bezpečnosti, neboť úrazy elektrickým proudem ve spojení s vodou bývají velmi často smrtelné.

Koupelna Autor: Keramika Soukup Autor: Keramika Soukup

Tipy a doporučení:

  • Do vany a sprchového koutu bychom měli vybírat výhradně nízkonapěťová svítidla dobře izolovaná před vniknutím vody
  • Při rekonstrukci koupelny je vhodné udělat také novou elektroinstalaci se samostatným jističem s proudovým chráničem
  • Jako centrální zdroj osvětlení je v koupelně vhodné využít několik slabších žárovek či zářivek než jednu silnou
  • Klasické či halogenové žárovky jsou považovány za vhodnější základní světelný zdroj, je možné je doplnit zářivkami
  • Při instalaci zásuvek dbáme na to, aby je praváci měli po pravé ruce, leváci po levé, a to jak z hlediska osobní bezpečnosti, tak i kvůli nebezpečí poškození šňůry