Při plánování kuchyně často nepovažujeme osvětlení za nedílnou součást funkčního vybavení, ale spíše za estetický doplněk. Na kvalitním osvětlení však závisí možnost využívat plnohodnotně celý prostor kuchyně, podceňování zde vůbec není namístě.

Přirozené světlo je základ

Jestliže se chystáme koupit novou kuchyni nebo rekonstruovat tu původní, měli bychom již od počátku přemýšlet také o osvětlení, a to zároveň z několika různých hledisek. První by měla být orientace místnosti vůči světovým stranám a velikost a počet oken. Platí, že v místnostech orientovaných na sever bychom na stěny měli volit spíše pastelové odstíny barev, minimum záclon a závěsů a světlé barvy nábytku. Světel bude také zřejmě potřeba více a s větším výkonem, to i v závislosti na počtu a velikosti oken. Stejně postupujeme i v případě, že je místnost orientována na východ – sluníčko sem sice svítí, ale jen ráno či dopoledne, po většinu dne je místnost ve stínu. Naopak v případě, že jsou okna obrácená k jihu či západu, neexistují žádná omezení. Pokud jde o barvy stěn či mobiliáře, spíše musíme počítat s odpovídajícím stíněním pro horké letní dny. Při výběru světel budeme mít také více možností. Kromě toho je nutné posoudit výběr a jejich instalaci z hlediska bezpečnosti.

Kuchyně je exponovaný prostor – pracujeme zde s vodou – i výpary z jídel na světla působí. Časté změny vlhkosti a teplot, jednotlivá svítidla musí být kromě jiného tedy také bezpečná.

Správné světlo na správné místo

Osvětlení v kuchyni plní několik různých funkcí. Musí dobře osvětlit pracovní prostor, kde manipulujeme často s ostrými předměty, horkými nádobami, vroucí vodou a podobně. Současně potřebujeme také osvětlení celé místnosti, takzvané světlo komunikační, i osvětlení jídelního stolu, jestliže je v kuchyni umístěn jídelní kout. A pak, zvláště slouží-li kuchyně částečně také jako prostor, kde se setkává celá rodina, bychom zde měli mít i osvětlení, které navodí příjemnou atmosféru.

Pracovní prostor, který vyžaduje kvalitní a dostatečně výkonná světla, je v podstatě celá pracovní deska včetně dřezu a varného centra. Výška umístění svítidel se řídí výškou pracovní desky. Je-li celá ve stejné linii, pak je i osvětlení v jedné lince, jsou-li ale jednotlivé úseky jinak vysoké, je vhodné tomu přizpůsobit buď výšku umístění svítidla, nebo jeho tvar a výkon. Pracovní plocha musí být osvětlena tak, aby si uživatel kuchyně nestínil vlastním tělem. Světlo by také nemělo svítit přímo do obličeje – k tomu může dojít, jestliže klasické svítidlo umístíme na zeď pod horní skříňku. V takovém případě je výhodnější zvolit osvětlení rohové, které připevníme pod horní skříňku. Světlo pak pracovní desku osvětluje šikmo. Zcela ideální je ho však vsadit do dna horních skříněk, pak neoslňuje a současně svítí kolmo na pracovní plochu. Velmi časté je také osvětlení celých horních skříněk. Možná ještě praktičtější je však méně obvyklé osvětlení skříněk spodních, a to jak policových, tak i s výsuvy.

Typy světel

Jestliže budeme posuzovat osvětlení kuchyně z hlediska typů svítidel, máme na výběr světla bodová, kompaktní zářivky, ale i halogenová, nástěnná i závěsné lampy a podobně. Přednost mají zdroje úsporné, tedy především zářivky, ke slovu přicházejí stále častěji i LED svítidla.

Velmi efektní a přirozená jsou bodová světla, která se montují nejčastěji do dna horních skříněk nebo jsou případně připevněná na zdi a je možné je podle potřeby různě směrovat. Praktická jsou také ta ve tvaru trojbokého hranolu s dotykovým ovládáním určená k připevnění pod horní skříňku. Bodová svítídla lze použít i jako komunikační světlo místnosti v rampě nebo na vypnutých závěsných lankách pod stropem.

Osvětlení varné desky je ve většině případů zajištěno světlem na digestoři. V případě, že si vybereme digestoř umístěnou ve zdi, pak je její součástí i samostatné stropní světlo. U digestoří zabudovaných v panelu u varné desky je osvětlení instalováno z boku.

Nejefektivnějším zdrojem je v kuchyni bezesporu kompaktní zářivka, která osvětlí rovnoměrně velkou plochu. V porovnání s klasickou žárovkou je až pětkrát účinnější a má také delší životnost, je tedy mnohem úspornější z hlediska energetické náročnosti.

Potřebujeme-li soustředěný zdroj světla, například v místě, kde zpracováváme a krájíme potraviny, osvědčí se lépe halogenové žárovky, buď zapuštěné v reflektoru, nebo uvnitř horních skříněk.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz, Alnus, Artemide