Autor: archiv Ještě před deseti lety bylo velice obtížné kvalitní nemovitost sehnat. Před zprostředkovatelskými kancelářemi se tísnily řady zájemců, kteří se snažili v nové nabídce získat některé z předních míst. Někdo čekal od časných hodin, jiný dával úplatky. Dnes realitní kanceláře nabízejí atraktivních nemovitostí dostatek, problémem se stává spíše otázka, kde na ně vzít. Cena nemovitosti je hlavním kritériem určujícím, komu dotyčná stavba připadne a kdo se na ní bude moci pouze koukat. Na to jak se tyto ceny vyvíjejí, co je nejvíce ovlivňuje a jaké jsou nejbližší prognózy v souvislosti s přijetím devizového zákona, jsme se zeptali ing. Jaroslava Novotného, výkonného ředitele a současně místopředsedy představenstva akciové společnosti RAK. CZ, která se prodejem nemovitostí zabývá. O kolik procent vzrostly ceny nemovitostí od roku 1990? Ten rozdíl je mnohanásobný. Chalupy, které stály před začátkem devadesátých let 60 000 až 80 000 korun, dneska stojí 800 000 až 900 000 korun. Dalo by se tedy říci, že ceny vzrostly přibližně desetinásobně, ale to by bylo zavádějící, protože současně vzrostly příjmy obyvatel. Já bych spíš řekl, že se ceny nemovitostí přizpůsobily ekonomickému vývoji. Jsou ceny našich nemovitostí ve srovnání s jinými evropskými státy přiměřené? Určitě ano. Když by se to vzalo v absolutních číslech, tak v porovnání s nejbližším zahraničím jsou dokonce nižší, než je evropský standard. Budou se tedy ještě zvyšovat? Já si myslím, že se příliš zvyšovat nebudou. Otázka růstu cen je dána především ekonomickým vývojem, to znamená poptávkou a nabídkou. Pokud bude poptávka větší než nabídka, ceny porostou, bude–li tomu naopak, začnou ceny klesat. Nebude to tedy žádný administrativní zásah, kdy by někdo řekl, že dodnes něco stálo sto tisíc a zítra to bude stát dvě stě. To už dávno neplatí. Pokud by se stalo, že ceny nemovitostí narostou, tak úměrně tomu musí vzrůst i ekonomika. V jakém cenovém rozmezí se současné ceny nemovitostí pohybují? Vezmeme–li si jednotlivé typy nemovitostí byty počínaje, tak taková standardní nabídka cenového rozpětí bytů v osobním vlastnictví se pohybuje už od 200 000 Kč až do 1,5 milionu korun. Samozřejmě záleží na tom, kde ty byty jsou. V Praze se bude cenový interval pohybovat od 600 000 Kč nahoru. Samozřejmě záleží na standardu, poloze bytu, konstrukčním systému atd. Ceny běžného typu rodinných domků se pohybují řádově na úrovni několika milionů korun. U staré výstavby je to od jednoho milionu korun výše, standardní nový domek pořídíme maximálně do pěti až šesti milionů korun. Čím jsou ceny nemovitostí ovlivněny? Cenu nemovitosti vždycky ovlivňuje místo. Čím je atraktivnější lokalita, tím je vyšší cena nemovitosti. U nemovitostí k trvalému bydlení záleží na možnosti pracovního uplatnění v dosahu bydliště, u rekreačních objektů na atraktivnosti místa. Tady naopak bude mít větší cenu domek, který je na samotě uprostřed přírody. U komerčních nemovitostí pak cenu ovlivňuje jejich výnosová hodnota, čili návratnost investice. Určujícím faktorem je však ekonomický vývoj společnosti, to znamená nákladové ceny stavebních hmot, ceny stavebních prací a tudíž i hotového díla. Které jsou u nás nejlevnější a nejdražší lokality? Kdybychom to vzali z celorepublikového pohledu, tak nejvyšších cen se dociluje ve velkých městech, zejména v Praze a Brně. Jednoduše řečeno, všude tam, kde je velká soustředěnost ekonomických aktivit. I v těchto místech však budou lokality levnější a dražší. Vyšší cenu bude mít například domek v blízkosti centra s výhledem na Hradčany než vilka na okraji města poblíž spalovny. Nejlevnější lokality budou naproti tomu v zapadlých koutech, které nejsou ekonomicky příliš aktivní nebo je zde narušené životní prostředí. Brzo u nás začne platit devizový zákon, který umožní cizincům skupovat nemovitosti na našem území. Promítne se to v jejich cenách? Tento zákon by měl umožnit pobočkám zahraničních firem skupovat nemovitosti sloužící k podnikání. Rodinných domků se to zatím nedotkne, takže žádné zbytečné obavy nejsou na místě. Já si ale myslím, že i kdyby došlo k absolutnímu uvolnění, co se týká nabývání nemovitostí cizinci, nebude to opět mít žádný velký vliv na růst jejich cen. Zahraniční subjekty u nás nemovitosti už dávno kupují s tím, že je možné nemovitosti nabývat prostřednictvím společností zapsaných v našem obchodním rejstříku. V obchodním rejstříku je uveden někdo jiný. Většinou to jsou tuzemské právnické osoby, jejichž stoprocentním vlastníkem je zahraniční firma nebo fyzická osoba. Tento obchod tady běžně probíhá už léta, takže kdo chtěl u nás získat nemovitost, vždycky si nějakou cestu našel. Veškeré obavy ani spekulace tedy nejsou na místě? Rozhodně ne. Nemyslím si, že by celá západní Evropa chtěla bydlet v České republice a skoupila by tady všechny rodinné domy a chaty. O to by spíš stála východní část světa, ale ti zase na to nebudou mít peníze. Přijetí devizového zákona se proto neobává většina realitních odborníků a nemusí se ho bát ani běžní občané. Myslím si, že žádný radikální přelom na trhu s nemovitostmi nepřinese. -šum-