Ozdobný architektonický prvek je deorace užívaná na fasádě. Je často charakteristická pro určitý stavební a umělecký sloh.