C jako cement

Značky C, D a R se užívají podle druhu použitého plniva. Lepidlo označené jako C je cementovým lepidlem. Tato směs obsahuje kameniva, organické přísady a hydraulická pojiva smísená s vodou či jinou kapalinou.

Nejčastěji se můžete setkat s označením C1, tedy se standardním cementovým lepidlem, které nejlépe poslouží k nalepení interiérových nasákavých obkladů a dlažeb. Další často užívaná lepidla jsou C1T (standardní na nenasákavé dlažby) a C2TE (zlepšená pro užití v exteriérech, například na terase či balkónu).

D jako disperzní

Slovo disperze pro většinu lidí není nejspíš tak známé jako cement. Ve zkratce jde o tekuté lepidlo na bázi vody. Řadí se mezi ně všechna bílá lepidla.

Nejčastěji je využijete při lepení měkkých a tvrdých dřev, k lepení bloků či montážnímu lepení. Máte spáry na prknech? I tehdy můžete použít disperzní lepidlo.

R jako reakční pryskyřice

Lepidla s označením R jsou tvořena na bázi reakčních pryskyřic. Nejčastěji se používají pro extrémně namáhané spoje.

V případě lepidel s označením C,D a R platí, že mají společné značení tříd. V případě 1 (tedy C1, D1 a R1) jde o standardní lepidlo. Číslice 2 nám napoví, že jde o zlepšené lepidlo. Písmeno F značí rychle tvrdnoucí lepidlo, T lepidlo se sníženým skluzem a E lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.

Zdroje:

dek.cz

chatar-chalupar.cz

cech-obkladacu.cz

stavba.tzb-info.cz